Zgłoś do prokuratury, że bank zaniżył CKK w umowie kredytu.

 

[25 lipca 2016]

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie procederu zaniżania przez banki całkowitego kosztu kredytu wpisywanego do umów pseudofrankowych niby-kredytów.

Można (a nawet trzeba!) zgłosić się tam ze swoim kredytem - oczywiście o ile mamy w umowie CKK i o ile był on zaniżony.

Zgłoszenie jest banalnie proste i można go dokonać mailem. Poniżej przykład napisany dla umowy Polbanku (Regulamin 2007HL0102).

 

email: prokuratura@szczecin.po.gov.pl
temat: zgłoszenie dot. sprawy sygn. RP I Ds. 41.2016

Dotyczy sprawy sygn. RP I Ds. 41.2016 (sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie).

[do wiadomości otrzymuje prezes banku Raiffeisen Polbank, Pan Piotr Czarnecki]

Niniejszym wnoszę o objęcie postępowaniem w sprawie RP I Ds. 41.2016 banku Raiffeisen Polbank, który uprawiał proceder zaniżania całkowitego kosztu kredytu udzielając kredytów "walutowych" czyli indeksowanych do waluty CHF.

Załączam skan umowy mojego kredytu oraz skan Regulaminu w treści z dnia zawarcia umowy, który opisuje, na jakich zasadach - zgodnie z umową, należy liczyć wysokość kapitału oraz raty kredytu - te same zasady powinny być przez bank zastosowane do wyliczenia CKK, natomiast wyliczenie CKK wykonane przez bank udaje, że kurs kupna waluty CHF z tabeli banku jest równy kursowi sprzedaży, co nie było prawdą ani w dniu sporządzenia umowy ani nigdy później.

W przypadku mojej umowy bank w mojej ocenie oszukał mnie zaniżając całkowity koszt kredytu o ponad 10% (w umowie wpisano CKK 58486,63zł podczas gdy wg moich wyliczeń powinno to być 64710,88zł).

Załączam poprawne wyliczenie CKK:

Gdyby bank zapisał w umowie CKK większy niż 60tys. zł to przedmiotowej umowy w roku 2008 bym nigdy nie zawarł, uznając ją za zbyt drogą. Tak więc w mojej ocenie zafałszowanie przez bank CKK doprowadziło mnie do niekorzystnego rozporządzania moim mieniem.

Wnoszę więc o ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za popełnienie czynu zabronionego z art. 286 par. 1 kk,  którego bank dokonał na mnie udzielając mi kredytu nr [...]

W przypadku konieczności złożenia przeze mnie zeznań w przedmiotowej sprawie uprzejmie proszę o umożliwienie mi tego we wskazanej przez Państwa prokuraturze w 

[tu podajemy nazwę miasta, w którym chcemy składać zeznania].


Jeśli to możliwe, to proszę o kierowanie korespondencji do mnie w niniejszej sprawie na podany poniżej adres mailowy zamiast tradycyjną pocztą.

Z poważaniem,

[tu podajemy swój pełny adres zamieszkania + adres email]

 

 

UWAGA: od wykrycia błędu CKK w umowie masz jedynie 365 dni na złożenie oświadczenia o uchyleniu się od umowy zawartej pod wpływem błędu!!! 
 
Script logo