Kalkulacja wysokości roszczenia do pozwu

 • Wyliczanie nadpłat do pozwów o kredyty frankowe (waloryzowane, indeksowane i denominowane).

 • Wyliczanie wysokości roszczeń z tytułu Sankcji Kredytu Darmowego (SKD) dla kredytów i pożyczek konsumenckich

 

Oferta dla prawników, ale także i dla kredytobiorców: kalkulacje wysokości roszczenia do pozwów - dla każdego typu "frankowej" umowy kredytowej oraz dla pożyczek/kredytów konsumenckich (sankcja kredytu darmowego).

 

Analiza pożyczek/kredytów konsumenckich składa się z następujących elementów:

 1. Analizę umowy kredytu/pożyczki pod kątem naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim uprawniającego do skorzystania z SKD,
 2. Weryfikację poprawności wyliczenia przez bank całkowitego kosztu kredytu
 3. Weryfikacja poprawności wyliczenia przez bank RRSO (realna rzeczywista stopa procentowa)
 4. Wyliczenie (szacunkowe na dzień wykonania analizy) korzyści dla klienta w przypadku zastosowania sankcji kredytu darmowego w stosunku do kosztów, które klient poniesie, jeśli nie skorzysta z sankcji.

 

Analiza dla kredytu frankowego może zawierać następujące elementy:

 1. Nadpłatę lub niedopłatę wynikającą z rozliczenia świadczeń przy założeniu unieważnienia umowy kredytowej.
 2. Nadpłatę związaną z rozliczeniem kredytu od początku jako kredyt złotowy z oprocentowaniem zgodnym z umową (czyli najczęściej LIBOR + marża).
 3. szacunkową oszczędność, jaką kredytobiorcy przyniesie "odfrankowienie" jego umowy lub unieważnienie umowy.

Istnieje również możliwość porównania oszczędności dla kredytobiorcy przy unieważnieniu lub odfrankowieniu umowy kredytowej w sądzie lub po zawarciu ugody proponowanej przez bank.

UWAGA! Ugoda z bankiem nigdy nie będzie tak korzystna jak unieważnienie lub odfrankowienie umowy kredytowej w sądzie - sprawdź, ile stracisz na ugodzie.

Kontakt: odfrankujkredyt@gmail.com

 

Jakie informacje są wymagane do wyliczenia nadpłaty?

 • skan umowy kredytowej,
 • data wypłaty kredytu oraz kurs wypłaty (lub daty, kwoty i kursy wypłaty dla transz - jeśli kredyt był wypłacany w transzach),
 • aktualny na dziś harmonogram spłaty (aktualna wysokość raty w CHF i kapitał w CHF pozostały do spłaty) lub jeden z ostatnich takich harmonogramów, jeśli kredyt już został spłacony,
 • informacje o ewentualnych wakacjach kredytowych, karencjach w spłacie kapitału itp - o ile takowe wydarzenia miały miejsce w czasie spłaty kredytu,
 • od kiedy kredyt jest spłacany "w walucie" - jeśli zawarto aneks umożliwiający spłatę bezpośrednio w CHF.
 • zaświadczenie z banku o historii obsługi kredytu wraz z historią zmian oprocentowania - ten dokument co prawda nie jest niezbędny, ale znacznie wpływa na dokładność wyliczenia.

 

 

Script logo