Zgłoś bank do UOKiK [sprzeczność umowy z art. 69 ust. 1 prawa bankowego]

 

[5 lutego 2017]

Na stronie internetowej UOKiK możemy przeczytać, że:

naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsiębiorcy dotyka pewnej grupy (np. klientów danego przedsiębiorcy) lub nieograniczonej liczby konsumentów zagrażając interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem przedsiębiorcy – to znaczy potencjalnie każdy może zostać przez nią poszkodowany.


A także:

Art. 24 ust. 2  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podaje otwarty katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów


Skoro tak, to nietrudno o konkluzję, że wykonywanie przez bank umowy kredytowej ze sprzeczną z prawem bankowym waloryzacją, na podstawie której bank sobie zarabia także na spreadzie walutowym (taki zarobek jest niedopuszczalny w definicji kredytu zawartej w prawie bankowym), to jest nic innego jak "bezprawna praktyka przedsiębiorcy", która dotyka "pewnej grupy (np. klientów danego przedsiębiorcy) lub nieograniczonej liczby konsumentów zagrażając interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem przedsiębiorcy".

Jako że UOKiK zupełnie nie pali się do prowadzenia wobec banków postępowań w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów poprzez wykonywanie umów ze sprzeczną z prawem waloryzacją umowną, to musimy UOKiK jakoś do tego zachęcić.

I zrobimy to ponownie korzystając z art. 100 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który pozwala nam zgłosić do Prezesa UOKiK "zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów".

Poniżej znajdziecie łącza do wzoru zgłoszenia dla kredytu indeksowanego, dla kredytu denominowanego oraz przykładowe zgłoszenie odnoszące się do umów Polbanku z Regulaminem 2007HL0102 (czyli kredytobiorcy mający te umowy Polbanku mają już całkowicie "gotowego gotowca" i wystarczy, że skopiują i się podpiszą).

Jak zwykle, zgłoszenia takie możemy wysłać do UOKiK na kilka sposobów: za pośrednictwem maila uokik@uokik.gov.pl lub przez ePUAP z profilem zaufanym lub tradycyjną pocztą (list polecony lub jeszcze lepiej polecony z potwierdzeniem odbioru) na adres UOKiK:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Można także skorzystać z FORMULARZA zamieszczonego na stronie internetowej UOKiK.

Pamiętajcie o dołączeniu skanu swojej umowy, wraz z regulaminem, jeśli takowy jest częścią umowy.

Nie wiesz, czy masz umowę "denominowaną" czy "indeksowaną" lub inaczej "waloryzowaną"?

Jeśli w Twojej umowie bank napisał, że udziela kredytu na kwotę XXX złotych, a kwota kredytu będzie przeliczona na CHF wg kursu kupna z dnia wypłaty, to kredyt jest "indeksowany" lub "waloryzowany".

Typowe umowy indeksowane to Polbank (Regulamin 2007HL0102), Bank Millenium, mBank, Getin Bank, Metro Bank, BPH, Multibank, Eurobank.

Jeśli natomiast w umowie masz zapis, że bank udzielił kredytu na kwotę XXX CHF, a wypłata będzie wykonana w złotych wg kursu kupna, to kredyt jest "denominowany".

Typowe umowy denominowane to kredyty PKO BP "Własny Kąt Hipoteczny", Raiffeisen, Nordea-Habitat.

Script logo