Wzywamy UOKiK do udostępnienia kolejnej informacji publicznej

 

[28 marca 2017]

Na czym polega problem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK-iem w skrócie zwanym? Ano na tym, że UOKiK bardzo mocno nie chce zauważyć, że banki wykonują pseudofrankowe umowy z naruszeniem prawa. A tymczasem ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wyraźnie mówi, że zakazane jest stosowanie [przez przedsiębiorców wobec konsumentów] praktyk naruszających zbiorowe interesy tychże konsumentów.

Kiedy praktyka stosowana przez przedsiębiorcę narusza zbiorowe interesy konsumentów? Mówi o tym art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

"Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy..."

Czyli jeśli przedsiębiorca stosuje praktykę sprzeczną z prawem i godzącą w zbiorowe interesy konsumentów, to taka praktyka jest zakazana, bo narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Umowy pseudofrankowe, jak wiemy, mają to do siebie, że w ramach jednego banku są wręcz identyczne (bo zawierane wg identycznego wzorca z dziesiątkami tysięcy konsumentów).

Jeśli płacisz, jak co miesiąc, ratę kredytu indeksowanego wyrażoną przez bank w walucie CHF, to znaczy, że bank co miesiąc stosuje wobec Ciebie klauzulę o wypłacie kredytu wg kursu kupna (bo wysokość raty - dzisiejszej raty - jest ściśle zależna od przeliczenia kwoty wypłaty na CHF w dniu wypłaty). A to oznacza, że bank co miesiąc stosuje praktykę sprzeczną z dobrymi obyczajami (bo rata kredytu jest ustalona oprocentowaniem oraz abuzywnie: kursem kupna z dnia wypłaty).

Poza tym, wykonując tę umowę bank łamie prawo bankowe, bo płacąc ratę wyrażoną w CHF, co miesiąc musisz do banku oddać nie tylko odsetki oraz kapitał, ale także i spread, czyli nieujęty w prawie bankowym zarobek na różnicy między kursem sprzedaży, a kursem kupna z tabeli banku. Wykonywanie umowy kredytowej wbrew artykułowi 69 ust. 1 prawa bankowego jest sprzeczne z prawem, czyli jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów - bo każdy bank wykonuje kilkadziesiąt tysięcy takich umów, zawartych wg identycznego wzorca.

Co powinien w tej sytuacji zrobić UOKiK - chroniąc zbiorowe interesy konsumentów, do czego urząd ten jest przecież ustawowo powołany? Przede wszystkim powinien zacząć od ustalenia, ILE umów zawartych wg danego wzorca dany bank dzisiaj wykonuje. Powinno to już być zrobione już dawno, bo od dawna istnieje podejrzenie, że banki wykonują te umowy wobec setek tysięcy konsumentów sprzecznie z prawem oraz z naruszeniem dobrych obyczajów. A przecież aby móc ocenić, czy bank narusza ZBIOROWE interesy konsumentów, najpierw trzeba się dowiedzieć, ile umów kredytowych bank zawarł wg danego wzorca oraz ile z nich obecnie wykonuje. Inaczej się nie da...

A my sprawdzimy teraz, wspólnie, czy faktycznie zostało to zrobione, czy jeszcze nie.

Skierujemy do Prezesa UOKiK wnioski o informację publiczną, w których poprosimy o udostępnienie pism, w których Prezes UOKiK wystąpił do banku z zapytaniem, ile umów kredytowych zawartych wg wskazanego wzorca bank dziś wykonuje.

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w tej akcji?

1. Zeskanuj swoją umowę kredytową. Jeśli w komplecie z umową jest także regulamin (np. w komplecie do umowy indeksowanej Polbanku jest regulamin 2007HL0102), to skanujesz także regulamin.

2. Zeskanowane dokumenty (umowa i regulamin - o ile istnieje w umowie) załączasz do maila.

3. Maila wysyłasz do Prezesa UOKiK marek.niechcial@uokik.gov.pl a do wiadomości umieszczasz adresy ddk@uokik.gov.pl oraz uokik@uokik.gov.pl

4. Temat maila: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

5. Treść maila:

Prezes UOKiK Marek Niechciał
marek.niechcial@uokik.gov.pl

Do wiadomości:
ddk@uokik.gov.pl
uokik@uokik.gov.pl


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.] zwracam się do Prezesa UOKiK z wnioskiem o udostępnienie mi informacji w następującym zakresie: 

Treść wszystkich wystąpień skierowanych przez Prezesa UOKiK do banku [tu wpisujesz nazwę swojego banku, którego zeskanowaną umowę załączasz do maila] w związku z wszczęciem przez Prezesa UOKiK postępowania wobec tego banku z podejrzeniem stosowania przez ten bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez wykonywanie umów kredytowych w sposób sprzeczny z prawem oraz w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w których to wystąpieniach Prezes UOKiK wnosił o udzielenie przez bank wyjaśnień, ile umów kredytowych zostało przez ten bank zawartych i jest obecnie przez bank wykonywanych wg wzorca, na podstawie którego bank ten zawarł umowę kredytową także ze mną (skan umowy kredytowej, zawartej ze mną przez bank [tu wpisujesz nazwę swojego banku, którego zeskanowaną umowę załączasz do maila] wg powszechnie stosowanego do zawierania dziesiątków tysięcy takich samych umów, wzorca, znajduje się w załączniku do niniejszego wniosku).

 

Forma przekazania informacji: pocztą na mój adres zamieszkania  ……………………….

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.].

...................................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 

Po co to robimy?

Jeśli UOKiK z rozbrajającą szczerością odpowie nam, że nie zadawał bankowi dotąd takich pytań, to na przykład uzyskujemy w ten sposób podstawę do zgłoszenia do prokuratury podejrzenia popełnienia przez Prezesa UOKiK przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego (niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego). Uzyskamy także dokumentację dowodową dla Najwyższej Izby Kontroli, która planuje skontrolować UOKiK aby sprawdzić, czy urząd ten aby na pewno rzetelnie broni konsumentów przed zakazanymi praktykami stosowanymi przez banki w umowach frankowych.

Ale może nie będzie tak źle - może Prezes UOKiK już działa w tym kierunku, aby ustalić, ile umów Twój bank zawarł wg wzorca, wg którego została zawarta Twoja umowa...

Natomiast jedno jest pewne - dopóki nie zapytamy, to się tego nie dowiemy... :)

 
Script logo