Nie pozwalaj BIK-owi na Tobie zarabiać. Wycofaj zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych!

[4 lipca 2018]

Czy wiesz, że prywatna firma pod nazwą Biuro Informacji Kredytowej zarabia sobie na udostępnianiu Twoich danych osobowych w celach marketingowych? 

Czy chcesz, żeby BIK sobie na Tobie nadal zarabiał?

Jeśli nie chcesz, to można ten proceder zatrzymać w banalnie prosty sposób: wycofując z BIK zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych.

 

Wyślij do BIK następujące oświadczenie (najlepiej pocztą, listem poleconym, lub poprzez formularz kontaktowy jeśli masz konto w BIK)

 

.................................................
[miejscowość, dnia]

Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
ul. Jacka Kaczmarskiego 77a,
02-679 Warszawa

 

Niniejszym oświadczam, że ze skutkiem natychmiastowym wycofuję zgodę na przetwarzanie przez BIK SA moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących: Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie lub pozostających w Grupie Kapitałowej BIK: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie

Jednocześnie wnoszę o udostępnienie mi pełnej kopii moich danych osobowych, które BIK SA przekazał w/w podmiotom (wraz z informacją, jakie to były podmioty) w celach marketingu bezpośredniego oraz marketingu produktów i usług.

Z poważaniem,

................................

Script logo