Wniosek do UOKiK o udzielenie wyjaśnień odnośnie "połowy marca"

 

[27 marca 2017]

Dostaliście od UOKiK obietnicę, że "w połowie marca" urząd ten opublikuje na stronie internetowej informacje, o które prosiliście?

Jak wiemy, było to kolejne złamanie obietnicy przez UOKiK (wcześniej, w styczniu, w identyczny sposób obiecywano nam, że odpowiedzi otrzymamy "w połowie lutego").

W ramach reakcji na taką powoli już ocierającą się o patologię niesłowność zachęcamy do kierowania do Prezesa UOKiK następujących wniosków o wyjaśnienie.

***

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
marek.niechcial@uokik.gov.pl

ddk@uokik.gov.pl
maciej.czaplinski@uokik.gov.pl 

 

Wniosek o udzielenie wyjaśnień przez podmiot publiczny.

W związku z otrzymaną w dniu ......... odpowiedzią sygn. .............................  informującą, iż w połowie marca pod wskazanym adresem finanse.uokik.gov.pl/chf znajdzie się informacja o działaniach Prezesa UOKiK w związku z kredytami CHF oraz odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania, proszę o wskazanie poprawnego adresu, pod którym zapowiedziane informacje zostały udostępnione.

Adres podany w piśmie (finanse.uokik.gov.pl/chf) nie prezentuje tych informacji. 

Przypominam, że termin udostępnienia powyższych informacji został już przez Państwa raz odroczony, natomiast obecnie po raz kolejny nie wywiązujecie się Państwo z własnych deklaracji co do przekazania mi informacji.

Przyjmując, że połowa marca, to dzień 16 marca, jesteście Państwo w opóźnieniu już o ponad 10 dni.

Wyjaśnienia proszę przesłać pisemnie, pocztą, na mój adres zamieszkania: ...................

Z poważaniem.

..........................................

 

 

 
Script logo