Czy sędziowie znają obowiązujące prawo? Wniosek o informację publiczną do Prezesa SO w Opolu i odmowa udzielenia informacji

 

[6 sierpnia 2018]

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która weszła w życie w kwietniu 2016, "opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (...) dochodzone przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych".

Oznacza to, że konsument, który pozwie nieuczciwy bank o zwrot nieuczciwej nadpłaty indeksacyjnej w kwocie 50000zł, wpłaca do sądu tylko 1000zł "opłaty stosunkowej", a nie 5%, czyli 2500zł. Podobnie konsument, który został pozwany przez bank w trybie nakazowym, za wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty również płaci nie więcej jak 1000zł.

Niestety nadal zdarzają się sędziowie, którzy nie znają prawa ignorując obowiązujący konsumenta górny próg tej opłaty w wysokości 1000zł.

W celu sprawdzenia, jak często sędziom zdarza się nadal nie znać prawa obowiązującego od kwietnia 2016 roku, Prezes losowo wybranego Sądu Okręgowego w Opolu otrzymał taki oto wniosek o informację publiczną:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

za okres od 1. sierpnia 2016 do 30 czerwca 2018: liczba wszystkich zażaleń do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie obciążenia konsumenta opłatą stosunkową w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491) w wysokości większej niż 1000zł (czyli sprzecznie z art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)  lub wskazanie kompetentnego organu, który taką informację posiada i może ją udostępnić.   

za okres od 1. sierpnia 2016 do 30 czerwca 2018: liczba wszystkich uchylonych przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowień Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie obciążenia konsumenta opłatą stosunkową w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491) w wysokości większej niż 1000zł (czyli sprzecznie z art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)  lub wskazanie kompetentnego organu, który taką informację posiada i może ją udostępnić. 

W odpowiedzi Prezes Sądu zażądał "wykazania interesu szczególnie istotnego dla interesu publicznego":

"Wykazanie interesu szczególnie istotnego" wyglądało tak:

Dzień dobry.

 
W interesie publicznym bez wątpienia leży, aby sędziowie znali obowiązujące prawo i orzekali w zgodzie z tym prawem.
Celem przedmiotowego wniosku jest ustalenie skali problemu błędnego zarządzania przez sędziów kosztów sądowych wbrew postanowieniom art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Ufam, że przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające do dalszego procedowania przedmiotowego wniosku.
 
Z poważaniem,

Jednak Pan Prezes ostatecznie mimo to odmówił udzielenia informacji publicznej, argumentując to w taki oto sposób:

Skoro więc Pan Prezes "wie lepiej" (od pytającego), w jakim celu ktoś go pyta o informację publiczną, konieczne jest ponowienie tego wniosku w formie następującej:

***

email: skargi@opole.so.gov.pl

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

za okres od 1. maja 2016 do 30 lipca 2018: liczba wszystkich wydanych przez Sąd Okręgowy w Opolu postanowień w sprawie obciążenia konsumenta opłatą stosunkową w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491) w wysokości większej niż 1000zł (czyli sprzecznie z art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)  lub wskazanie kompetentnego organu, który taką informację posiada i może ją udostępnić.   

Celem przedmiotowego wniosku jest ustalenie skali problemu błędnego zasądzania przez sędziów kosztów sądowych wbrew postanowieniom art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli w wysokości większej, niż 1000zł.
Otrzymana w odpowiedzi na niniejszy wniosek informacja publiczna zostanie przekazana do publikacji na stronie internetowej odfrankujkredyt.info celem poinformowania opinii publicznej o skali problemu nieznajomości prawa przez sędziów w wymiarze jednego sądu okręgowego - na przykładzie Sądu Okręgowego w Opolu.
 
W oparciu o wnioskowaną informację publiczną możliwe będzie również wystosowanie publicznej petycji do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie stosownych działań zmierzających do poinformowania wszystkich sędziów sądów powszechnych o brzmieniu aktualnie obowiązującego prawa w zakresie opłat sądowych w sporach konsumentów o roszczenia wynikające z czynności bankowych. 
 
Forma udostępnienia informacji publicznej: na mój adres .............................
 
Z poważaniem,
.................................

 ***

A oto pełna lista adresów do wszystkich sądów okręgowych. Do każdego z tych sądów można wystosować wniosek wg powyższego wzoru.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku sekretariat@bialystok.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej prezes@bielsko-biala.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy prezes.sekretariat@bydgoszcz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie prezes@czestochowa.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu prezes@elblag.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku sekretariat.prez@gdansk.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze info@jelenia-gora.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu prezes@kalisz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach sekretariat.prez@katowice.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach sekretariat@kielce.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie administracja@konin.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie boi@koszalin.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie prezes@krakow.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie administracja@krosno.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy sekretariat.prezesa@legnica.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie sekretariat@lublin.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży sekretariat@lomza.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi prezes.sekretariat@lodz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze prezes@zielona-gora.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu biuro@zamosc.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu prezes@wroclaw.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku sekretariat.prezesa@wloclawek.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu sekretariat_prezesa@torun.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie sekretariat.prezesa@tarnow.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sekretariat@tarnobrzeg.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy sekretariatso@swidnica.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie sekretariat@szczecin.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach sekretariat@suwalki.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku poczta@slupsk.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu prezes@sieradz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach prezes@siedlce.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie prezes@rzeszow.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu so.radom@radom.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu prezes@przemysl.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu sekr.prez@poznan.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku so.plock.adm@plock.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim prezes@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu sekretariat.prezesa@opole.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie prezes@olsztyn.so.gov.pl

Prezes Sądu Okregowego w Nowym Sączu sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl

 
Script logo