Wniosek do NIK o kontrolę w NBP

 

[6 marca 2017]

Z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli:

"Rozdział 1
Zadania i zakres działania

Art. 1. 
1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.

Art. 2. 
1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych."

 

Wiemy już, że Narodowy Bank Polski ma w najgłębszym poważaniu, czy ponad pół miliona umów o pseudofranki to umowy zgodne z prawem, czy nielegalne. NBP tworzy swoje "raporty o stabilności systemu finansowego" ignorując zagadnienie legalności tych toksycznych produktów finansowych.

Zapytajmy więc Najwyższą Izbę Kontroli, czy Narodowemu Bankowi Polskiemu wolno ignorować zagadnienie legalności ponad pół miliona umów pseudofrankowych przy tworzeniu "raportów o stabilności systemu finansowego".

NIK daje nam w tym celu specjalny formularz, dostępny pod tym adresem: https://www.nik.gov.pl/kontakt/skargi-i-wnioski/

Proponowana treść zgłoszenia poniżej.

Zaznacz myszką, skopiuj (CTRL+C) i wklej do formularza (CTRL+V).

***

Niniejszym zgłaszam wniosek o przeprowadzenie postępowania kontrolnego wobec Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski sporządza okresowo “raporty o stabilności systemu finansowego”, ignorując wątpliwości prawne dotyczące ponad pół miliona wykonywanych obecnie przez banki - najprawdopodobniej wbrew prawu - umów o kredyty określane w raportach o stabilności systemu finansowego jako "kredyty hipoteczne nominowane we franku szwajcarskim".

Dowód: odpowiedź NBP na wniosek o udzielenie informacji publicznej, dostępna na stronie internetowej:

http://www.odfrankujkredyt.info/?nbp-nie-wie-nie-chce-wiedziec-czy-pseudofranki-sa-legalne

W mojej ocenie taka nonszalancja NBP w odniesieniu do zagadnienia zgodności z prawem setek tysięcy umów kredytowych na kwotę łącznie rzędu około 150 miliardów złotych stawia pod znakiem zapytania wiarygodność zarówno “raportów o stabilności systemu finansowego” autorstwa NBP jak i również samego Narodowego Banku Polskiego.

Nie sposób przecież oceniać stabilność systemu finansowego w oderwaniu od potencjalnego unieważnienia (na drodze sądowej) ponad pół miliona nielegalnych umów kredytowych o wartości rzędu 150 miliardów złotych.

W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie postępowania kontrolnego wobec NBP odnośnie rzetelności sporządzania “raportów o stabilności systemu finansowego”.

 
Script logo