WIBOR vs NBP

 

[3 listopada 2015]

W latach, gdy trwała "frankowa rzeź", czyli okres od 2006 roku do końca roku 2009, kredyt hipoteczny złotówkowy był bardzo drogi w stosunku do kredytu udzielanego w walucie CHF.

Do ciekawych wniosków można dojść śledząc zmiany stopy procentowej wibor 3M oraz równolegle zmiany stopy referencyjnej NBP.

Stopę referencyjną NBP ustala Narodowy Bank Polski a stawki wibor ustalają sobie same banki - dowolnie i wg życzenia.

Poniżej wykres ilustrujący zmiany wibor 3M oraz stopy ref. NBP w ciągu ostatnich 10 lat.

 

Jak widać, największa różnica między wiborem a stopą ref. NBP dziwnym trafem występuje w czasie, gdy z największą intensywnością prowadzona była akcja sprzedaży kredytów "frankowych". Astronomiczny koszt kredytu w PLN skutecznie odstraszał od złotówek i równocześnie skutecznie zachęcał do wirtualnych pseudofranków.

I jeszcze jedno zestawienie pokazujące, o ile w danej chwili wibor był wyższy (lub niższy) niż stopa referencyjna NBP. Przed rokiem 2006 bywało nawet, że wibor był niższy, niż stopa ref. NBP.

Natomiast niedościgniony rekord padł w okresie maj-lipiec 2009, kiedy to wibor był o ponad 20% wyższy, niż stopa ref. NBP. Oczywiście również przez zupełny przypadek. :)

 

 

 
Script logo