UOKiK - istotne poglądy w sprawie

 


Zwróćmy uwagę na to, co pisze UOKiK na wstępie niemal każdego "istotnego poglądu" dotyczącego nielegalnych umów pseudofrankowych:

"Skala zjawiska oraz społeczne skutki sytuacji, w jakiej znaleźli się kredytobiorcy, którzy zawarli z bankami umowy kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, uzasadnia przesłankę występowania Prezesa UOKiK w niniejszej sprawie w granicach interesu publicznego"

 
"Skalę zjawiska" bardzo ładnie ilustruje ilość "istotnych poglądów".

Na tej stronie będziemy zamieszczać wszystkie, w miarę ich publikowania przez UOKiK.

Skoro już jesteśmy przy "skali zjawisk" to warto porównać aferę "Amber Gold" z bankowym "przekrętem na franka":

Zasadnym wydaje się więc pytanie, ile "istotnych poglądów" jeszcze musi opublikować UOKiK, aby Minister Sprawiedliwości oraz Prezes Rady Ministrów również dostrzegli "skalę zjawiska" oraz "społeczne skutki"?

***

"Istotne poglądy" UOKiK w sprawach kredytów pseudofrankowych. Stan na 15 października 2017:

Script logo