UOKiK ignoruje listę 24 pytań do Prezesa Niechciała

 

[aktualizacja 10 września 2017]

Na poniższą akcję do dziś Pan Prezes nie raczył nam odpowiedzieć.
 
Trzeba się więc urzędowi przypomnieć.
 
Jak to zrobić?
 
Forwardujecie Waszego wysłanego ponad miesiąc temu maila jeszcze raz na te same adresy (w tym koniecznie nik@nik.gov.pl ale można również tym razem dodać sprm@kprm.gov.pl czyli kancelarię prezesa rady ministrów bo premierka jest szefową Pan Prezesa Marka, który nie chciał nam udzielić do tej pory odpowiedzi) i piszecie coś w stylu:
 
"Uprzejmie przypominam, że do dziś nie otrzymałam/otrzymałem odpowiedzi na moje poniższe JEDNO pytanie zadane Panu Prezesowi UOKiK.
 
Czy w ocenie Urzędu Urząd nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi obywatelowi, który próbuje się dowiedzieć, dlaczego urząd powołany do ochrony konsumentów nie chroni tych konsumentów tak, jak należy?
 
Jaki przepis obowiązującego prawa pozwala Urzędowi pozostawić moje pytanie bez odpowiedzi? Wnoszę o jego wskazanie.
 
Z poważaniem.
........................."
 
***
[14 lipca 2017]

W połowie czerwca wysyłaliśmy wspólnie listę 24 pytań do Prezesa UOKiK.

Dziś już wiemy, jaka jest odpowiedź UOKiK na te pytania. Urząd zignorował 22 z 24 pytań, bo dwa z nich potraktował jako wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Pełna treść oburzająco lekceważącej odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 24 pytania wygląda tak:

Szanowny Panie, 

Odpowiadając na e-mail dotyczącego działań podejmowanych przez UOKiK w zakresie problematyki umów kredytu hipotecznego wyrażonego w walucie obcej uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia dotyczące 22 pytań. 


Odpowiedź na pytania:  Ile “istotnych poglądów w sprawie” Prezes UOKiK wydał dla umów o kredyty indeksowane zawartych przez Polbank na podstawie Regulaminu 2007HL0102? oraz Ile “istotnych poglądów w sprawie” Prezes UOKiK wydał dla umów o kredyty indeksowane zawartych przez Bank Millenium według wzorca zawierającego klauzulę 3178, zostanie udzielona zgodnie z trybem wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 


Ochrona konsumentów na rynku finansowym to jeden z kluczowych obszarów działania Prezesa UOKiK. Szczególne znaczenie ma dla nas ochrona konsumentów posiadających kredyty hipoteczne, ponieważ są to zwykle skomplikowane produkty, w których często znajdują się klauzule abuzywne, a umowy zawierane są na wiele lat i dotyczą dużych kwot. Wzrost kursów walut spowodował, że spłata walutowych kredytów hipotecznych stała się poważnym obciążeniem dla domowych budżetów kredytobiorców i ich rodzin. Dlatego jest to zagadnienie niezwykle istotne społecznie i UOKiK wykorzystuje posiadane kompetencje, by chronić kredytobiorców


Informacje o podejmowanych przez Prezesa UOKiK działaniach
 dotyczących problematyki umów kredytu hipotecznego wyrażonego w walucie obcej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.plOdpowiedź na najczęściej poruszane przez konsumentów zagadnienia dotyczące tej problematyki można znaleźć w stanowisku UOKiK dostępnym na stronie internetowej https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/kredyty-hipoteczne-wyrazone-w-walutach-obcych-dzialania-uokik.-odpowiedzi-na-najczestsze-pytania-konsumentow


UOKiK poprzez wydawanie istotnych dla sprawy poglądów wspiera procesy sądowe
, w których konsumenci dochodzą określonych roszczeń przed sądami wskazując, że możliwe jest uznanie za klauzule abuzywne niektórych z postanowień umów, w tym postanowień, które mogą mieć istotne znaczenie dla ich wykonywania, oraz przedstawia potencjalne skutki uznania ich za niedozwolone. Bliższe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://www.uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php


Z poważaniem
Łukasz Wroński
Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK 


Departament Ochrony Interesów Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
----------------------------------------------------
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. (22) 55 60 424
e-mail: ddk@uokik.gov.pl

Każdy, kto wysłał swoje "24 pytania", otrzyma w odpowiedzi dokładnie taki sam, jak powyżej, urzędniczy bełkot.

A tym bełkotem Urząd od (mocno teoretycznej) ochrony konsumentów ponownie udowadnia, że za nic w świecie nie chce dostrzegać wykonywania przez banki setek tysięcy pseudofrankowych umów sprzecznie z dobrymi obyczajami, co w oczywisty sposób narusza zbiorowe interesy konsumentów i co jest wprost zabronione (choć jak widać jedynie teoretycznie) przez art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:

DZIAŁ IV
Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Rozdział 1
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Art. 24. 1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy...

Jedynym, co Urząd bardzo chętnie zauważa, są klauzule abuzywne wpisane przez banki do tych umów. Tyle że dziwnym zbiegiem okoliczności UOKiK jest kompletnie bezradny w sytuacji, w której abuzywna klauzula znajduje się w umowie zawartej dawno temu, ale obecnie wykonywanej. I wygląda na to, że właśnie o to urzędnikom chodzi: będą uparcie udawali, że nie dostrzegają wykonywania umów pseudofrankowych przez banki sprzecznie z dobrymi obyczajami, ponieważ z tego powodu Prezes Niechciał mógłby zrobić ze wszystkimi bankami, które tak postępują, porządek, zaledwie kilkoma prostymi, acz zdecydowanymi decyzjami administracyjnymi.

Ale UOKiK najwyraźniej banków tak bardzo skrzywdzić nigdy - nomen omen - NIE_CHCIAŁ i nadal nie chce, więc jedynym, co widać z perspektywy biurek przy Placów Powstańców Warszawy 1, jest bezpieczna dla urzędników UOKiK abuzywność w umowach pseudofrankowych.

Dlaczego bezpieczna?

Bo "czepiając się" wyłącznie abuzywności, UOKiK żadnej krzywdy bankom zrobić nie może. No ale przecież nie może, bo tak naprawdę wygląda na to, że nigdy NIE CHCIAŁ im robić żadnej prawdziwej krzywdy (poza symboliczną, jak w przypadku symbolicznego "tupnięcia nóżką" w sprawie ujemnego liboru).

W kwestii abuzywnych klauzul umownych Prezes UOKiK może reagować tylko w sytuacji, gdy banki "stosują wzorce umowne" - ale teraz stosują, obecnie, dzisiaj, zawierając w oparciu o nie nowe umowy. A że wszystkie pseudofrankowe umowy zostały, jak wiemy, zawarte przed rokiem 2012, no to UOKiK abuzywnością z bankami sobie nie powalczy. No ale wygląda na to, że właśnie o to chodzi, aby nie walczyć...

Skoro więc Urząd odmawia nam odpowiedzi na 22 z 24 pytań, wypisując jakieś godne co najwyżej Związku Banków Polskich bzdury o wzroście kursu walut obcych, to w takim razie zadajmy Panu Prezesowi... po jednym z tych pytań, zamiast pytać o wszystko na raz.

I tu apel do Was.

Poniżej znajduje się lista 22 pytań do Pana Prezesa UOKiK.

Na czym polega zadanie?

Wybieracie sobie TYLKO JEDNO DOWOLNE pytanie spośród 22 pytań.

 

[edycja 16 lipca 2017]
UWAGA: Obecnie najmniej popularne pytania to 20, 16, 7 i 16, więc w pierwszej kolejności prosimy o wysyłanie do Pana Marka właśnie tych pytań :)

 

I piszecie do Pana Prezesa maila np. wg wzoru poniżej.

I jeszcze bardzo ważna prośba - po wysłaniu pytania dajcie znać na maila zeroharaczu"małpka"gmail.com, które pytanie wybraliście - aby było wiadomo, które pytania już poszły, a których jeszcze brakuje. To pozwoli nam na koniec akcji mieć pewność, że Pan Prezes otrzymał od nas, wspólnie, wszystkie 22 pytania.

I oczywiście otrzymane od UOKiK odpowiedzi przesyłacie koniecznie na maila zeroharaczu"małpka"gmail.com

A oto treść maila, do uzupełnienia treścią pytania.

***

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Pan Marek Niechciał 
email: sp@uokik.gov.pl

Do wiadomości otrzymują: Najwyższa Izba Kontroli oraz Wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska
email do wiadomości: nik@nik.gov.pl, dorota.karczewska@uokik.gov.pl

Szanowny Panie Prezesie.

Niniejszym, w związku z odmową (zignorowanie pytań należy potraktować jako odmowę odpowiedzi) udzielenia przez Pana Prezesa odpowiedzi na 22 spośród 24 pytań dotyczących niewytłumaczalnej dla mnie bezradności kierowanego przez Pana Urzędu wobec naruszania przez banki zbiorowych interesów konsumentów poprzez wykonywanie umów pseudofrankowych sprzecznie z dobrymi obyczajami, jako obywatel dotknięty bezpośrednio naruszaniem przez bank ........................................ [tu wpisz nazwę "twojego" banku, który udzielił Ci pseudofrankowego niby-kredytu]  zbiorowych interesów konsumentów - uprzejmie Pana Prezesa proszę o odpowiedź na jedno, tylko, jedno jedyne pytanie.

Oto ono:

[tu wklejasz jedno, dowolnie wybrane, spośród poniższej listy 22 pytań]

Ufam, że o wiele łatwiej odpowiada się na jedno pytanie, niż na 22 pytania.

Niecierpliwie oczekując odpowiedzi na moje pytanie, pozostaję niezmiennie z wyrazami szacunku,

.....................................................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania, email]

***

Lista 22 pytań do Prezesa UOKiK.

Wybierasz dowolne, jedno z nich. Tylko jedno. :)

Oczywiście kopiujesz samą treść pytania - bez numeru.

Pytanie nr 1.
Który przepis prawa zabrania Prezesowi UOKiK ingerencji (za pomocą decyzji administracyjnej) w treść umów zawartych wg identycznego wzorca między przedsiębiorcą, a konsumentami, jeśli treść wykonywanej umowy jest sprzeczna z prawem lub jeśli treść wykonywanej umowy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami?

Pytanie nr 2.
Który przepis prawa zabrania Prezesowi UOKiK ingerencji (za pomocą decyzji administracyjnej) w treść umów zawartych wg identycznego wzorca między przedsiębiorcą, a konsumentami, jeśli przedsiębiorca WYKONUJE te umowy sprzecznie z prawem oraz sprzecznie z dobrymi obyczajami?

Pytanie nr 3.
Czy Prezes UOKiK ma ustawowy obowiązek chronić zbiorowe interesy konsumentów, jeśli przedsiębiorca godzi w nie WYKONUJĄCzawarte z konsumentami umowy w sposób sprzeczny z prawem i/lub  sprzeczny z dobrymi obyczajami?

Pytanie nr 4.
Dlaczego po sporządzeniu “istotnego poglądu w sprawie” umowy o kredyt odnoszony do waluty obcej Prezes UOKiK nie przeprowadza wobec banku, którego istotny pogląd dotyczy, postępowania celem ustalenia, ile umów o kredyt bank ten zawarł z konsumentami według wzorca, który posłużył do zawarcia umowy, do której odnosił się wydany przez Prezesa UOKiK “istotny pogląd w sprawie”?

Pytanie nr 5.
Czy Prezes UOKiK jest świadomy faktu, że banki zawierały umowy o kredyty odnoszone do walut obcych według gotowych wzorców, skutkiem czego jeden bank zawierał z wieloma tysiącami konsumentów umowy identyczne co do treści wzorca, a różniące się jedynie nazwiskami kredytobiorców, kwotą udzielonego kredytu, ilością rat, marżą banku i nazwą oddziału, który w imieniu banku zawierał z konsumentem umowę o kredyt?

Pytanie nr 6.
Czy prawdą jest, że dla stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest wykazanie kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek:

  • kwestionowane działanie jest działaniem przedsiębiorcy,
  • działanie to jest bezprawne i/lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • działanie przedsiębiorcy godzi w zbiorowy interes konsumentów.

Pytanie nr 7.
Czy jedynym działaniem bezprawnym i/lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, które może zostać stwierdzone przez Prezesa UOKiK w celu uznania, że zachodzi stosowanie przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, jest opisane w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów “stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”?

Pytanie nr 8.
Czy jeśli bank wykonuje umowy o kredyty odnoszone do waluty obcej z wykorzystaniem postanowienia sprzecznego z dobrymi obyczajami (np. klauzula 3178 lub klauzula werbalnie analogiczna, a jurydycznie tożsama z klauzulą 3178 zawarta we wzorcu umowy stosowanym przez bank inny, niż Bank Millenium), to bank działa wobec konsumentów sprzecznie z dobrymi obyczajami, czy zgodnie z dobrymi obyczajami?

Pytanie nr 9.
Czy jeśli bank wykonuje umowy o kredyty odnoszone do waluty obcej w taki sposób, że kredytobiorca, spłacając kredyt ponosi koszt kredytu związany wyłącznie z faktem istnienia spreadu w tabeli kursowej banku (nie mylić z kosztem związanym ze zmianą wartości waluty waloryzacji w czasie trwania umowy kredytowej), to bank wykonuje te umowy zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe czy sprzecznie z tym artykułem?

Pytanie nr 10.
Czy wykonywanie wielu tysięcy umów kredytowych przez Bank Millenium z wykorzystaniem klauzuli 3178 godzi w zbiorowe interesy konsumentów, czy nie godzi?

Pytanie nr 11.
Czy wykonywanie przez Raiffeisen Polbank wielu tysięcy umów kredytowych zawartych na podstawie Regulaminu 2007HL0102 (np. istotny pogląd w sprawie RŁO-644-504(5)/16/AM​z dnia 10 stycznia 2017r.) godzi w zbiorowe interesy konsumentów, czy nie godzi?

Pytanie nr 12.
Czy wykonywanie przez Bank BPH wielu tysięcy umów kredytowych zawartych na podstawie wzorca umowy, według którego została zawarta umowa poddana analizie przez Prezesa UOKiK w istotnym poglądzie sygn. RGD-644-501/16/17 MW z dnia 2 stycznia 2017r., godzi w zbiorowe interesy konsumentów, czy nie godzi?

Pytanie nr 13.
Ile “istotnych poglądów” dotyczących umów kredytowych zawartych przez bank według tego samego wzorca musi wydać Prezes UOKiK, aby powziąć podejrzenie, że bank godzi w zbiorowy interes konsumentów wykonując wobec nich, sprzecznie z dobrymi obyczajami, wiele tysięcy umów kredytowych zawierających postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami - wskazane przez Prezesa UOKiK w treści “istotnych poglądów”?

Pytanie nr 14.
Czy bankowi działającemu w Polsce wolno wykonywać umowy kredytowe z tysiącami konsumentów sprzecznie z dobrymi obyczajami? Jeśli wolno, to w jakim celu istnieje art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

Pytanie nr 15.
Czy z treści art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, że jedynym zachowaniem przedsiębiorcy, które godzi w zbiorowy interes konsumentów poprzez działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, jest ZAWIERANIE z konsumentami umów w oparciu o wzorzec zawierający postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami?

Pytanie nr 16.
Czy katalog naruszeń zbiorowych interesów konsumentów zawarty w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest katalogiem zamkniętym, czy otwartym?

Pytanie nr 17.
Czy z treści ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, że jedynym przypadkiem, w którym Prezes UOKiK podejmuje działania wobec przedsiębiorcy naruszającego zbiorowe interesy konsumentów, jest opisane w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowanie przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny? Jeśli tak, to z którego zapisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika takie ograniczenie dla działań, które Prezes UOKiK może podjąć wobec przedsiębiorcy, którzy narusza zbiorowe interesy konsumentów?

Pytanie nr 18.
Czy Prezes UOKiK dysponuje uprawnieniami do ustalenia, ile umów kredytowych dany bank zawarł i obecnie wykonuje z konsumentami według wzorca wskazanego bankowi przez Prezesa UOKiK w ramach prowadzonego wobec banku postępowania o naruszanie przez bank zbiorowych interesów konsumentów poprzez wykonywanie umów o kredyt z naruszeniem prawa oraz z naruszeniem dobrych obyczajów?

Pytanie nr 19.
Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec Banku Millenium decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt według wzorca zawierającego klauzule 3178 oraz 3179, którego dotyczyło postępowanie SOKiK sygn. akt. XVII AmC 426/09, że w treści umowy kredytowej łączącej bank z kredytobiorcą znajdują się wskazane przez bank na mocy decyzji administracyjnej Prezesa UOKiK postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami, które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące?

Pytanie nr 20.
Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec Banku Millenium decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt indeksowany według wzorca, który posłużył do zawarcia umowy będącej przedmiotem analizy w “istotnym poglądzie” sygn. RLU-644-2/17/BP z dnia 2 marca 2017r., że w treści umowy kredytowej łączącej bank z kredytobiorcą, w §2 ust. 2, oraz w §7 ust. 1 umowy, znajdują się postanowienia, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące?

Pytanie nr 21.
Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec banku Raiffeisen Polbank decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt według wzorca opartego o Regulamin 2007HL0102, że w treści umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą znajdują się postanowienia Regulaminu §7 ust. 4 oraz §2 ust. 2, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące?

Pytanie nr 22.
Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec Banku BPH decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt indeksowany według wzorca, który posłużył do zawarcia umowy będącej przedmiotem analizy w “istotnym poglądzie” sygn. RGD-644-501/16/17 MW z dnia 2 stycznia 2017r., że w treści umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, w §1 ust. 1, §7 ust. 2, §10 ust. 8 oraz w §17 umowy znajdują się postanowienia, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące? 

 
Script logo