UOBpK czyli Urząd Ochrony Banków przed Konsumentami [znany jako UOKiK]

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów:

Art. 24. 1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Art. 26. 1. Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 24.

I co? I nic. :-)

Ponieważ nie ma już Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Być może nigdy go nie było.

Bo jest za to Urząd Ochrony Banków przed Konsumentami.

Czy więc powinno dziwić, że Urząd Ochrony Banków przed Konsumentami nie wie, czy wykonywanie przez banki kilkuset tysięcy sprzecznych z prawem umów kredytowych narusza zbiorowe interesy konsumentów?

Czy powinno dziwić, że banki śmieją się Wam w oczy każąc sobie płacić po 1000zł za kilka kartek papieru zawierających historię spłaty kredytu, a Urząd Ochrony Banków przed Konsumentami nic w tej sprawie nie potrafi zrobić?

 

Poniżej w całości odpowiedź Urzędu Ochrony Banków przed Konsumentami na tę PETYCJĘ.

Miłej lektury. :)

 

 
Script logo