Seria petycji do Prezesa UOKiK

 

[19 czerwca 2017]

Aby ośmielić Prezesa UOKiK do ciężkiej pracy na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów, naruszanych przez banki, które kilkaset tysięcy pseudofrankowych umów kredytowych wykonują na oczach Pana Prezesa sprzecznie z dobrymi obyczajami oraz sprzecznie z prawem, od dnia 3 czerwca 2017 Pan Prezes otrzymuje serię odpowiednio przygotowanych petycji, w których Pan Prezes zostaje uprzejmie poproszony o:

 1. wyemitowanie w mediach publicznych komunikatów z ostrzeżeniami dla konsumentów o zagrożeniach płynących z kredytów pseudofrankowych (petycja z dnia 3 czerwca)
 2. ustalenie, ile umów o kredyt dany bank zawarł i ile obecnie wykonuje według wzorca, na podstawie którego zawarto umowę omawianą w "istotnym poglądzie".

Punkt 2 to seria petycji - po jednej dla każdego banku, który może się już poszczycić "istotnymi poglądami" do pseudofrankowych umów, opublikowanymi przez Pana Prezesa. A te szczęśliwe banki to obecnie:

 • Millennium
 • mBank
 • Getin Bank
 • BZ WBK (Kredyt Bank)
 • BPH (Ge Money Bank)
 • Raiffeisen (Polbank)
 • PKO BP
 • ING
 • Eurobank
 • Niemiecki Bank (DB)

Wszystkie petycje są tym razem jednokrotne, ponieważ forma petycji wielokrotnej ma tę wadę, że daje urzędowi podstawę do przedłużania rozpatrzenia petycji o 2 miesiące w oczekiwaniu, aż spłyną wszystkie petycje wielokrotne w danej sprawie. Dlatego też tym razem wyjątkowo nie ma (i nie będzie :) tutaj prośby do Was o wysyłanie swoich kopii tych petycji. Wręcz przeciwnie - jest prośba o NIE WYSYŁANIE własnych kopii petycji.

Ta strona zawiera jedynie informację o tym, że petycje zostały złożone i że czekają na rozpatrzenie - czyli patrzymy teraz na ręce Panu Prezesowi i czekamy, co zrobi.

Losy petycji możecie śledzić na stronie UOKiK pod adresem https://uokik.gov.pl/petycje.php 

A na dziś (19 czerwca) Urząd "zawiesił" tam dopiero dwie pierwsze petycje - o komunikaty w mediach oraz o ustalenie ilości umów kredytowych Polbanku z Regulaminem 2007HL0102, które Raiffeisen obecnie wykonuje.

W kolejnych dniach będą się tam pojawiać kolejne już złożone petycje odnoszące się do pozostałych banków z powyższej listy.

***

Czy ta akcja coś da?

Być może Pan Prezes skupi się na poszukiwaniu pretekstów, aby wszystkie te petycje rozpatrzyć odmownie. Ale jeśli nie spróbujemy, to się przecież nie dowiemy, czy to przyniesie pożądany skutek, czy żadnego.

***

Co możecie zrobić, aby tę akcję wspomóc?

Możecie pisać do Pana Prezesa maile z pytaniem, dlaczego na rozpatrzenie prostej petycji o komunikaty w mediach Pan Prezes dał sobie aż 3 miesiące. Co w tym jest tak skomplikowanego, że wymaga analizowania przez 90 dni? O to możecie w każdej chwili Pana Prezesa na pewno zapytać. :)

sp@uokik.gov.pl a do wiadomości dorota.karczewska@uokik.gov.pl 

 

 
Script logo