Finał postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

 

[5 grudnia 2016]

Pytacie często, czym właściwie kończy się zgłoszenie do Rzecznika Finansowego wniosku po odrzuceniu reklamacji przez bank?

UWAGA: mówimy tutaj o bezpłatnym wniosku a nie o mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, od której musimy wnieść symboliczną opłatę w wysokości 50zł.  

Rzecznik Finansowy po otrzymaniu Waszej skargi kieruje do banku swoje wystąpienie. Bank udziela odpowiedzi. W odpowiedzi na odpowiedź banku Rzecznik ponownie kieruje do banku kolejne wystąpienie, bank odpowiada i zapewne najczęściej taka wymiana pism między Rzecznikiem Finansowym a bankiem kończyć się będzie na takich dwóch iteracjach.

Na koniec Rzecznik Finansowy przesyła do kredytobiorcy podsumowanie swoje postępowania, zawierając w nim swoje wnioski oraz porady dla kredytobiorcy, jakie są dalsze możliwe kroki postępowania.

Niestety taka opinia wydawana przez Rzecznika Finansowego nie ma mocy opinii prawnej, co zastrzega sam Rzecznik Finansowy na początku pisma kończącego postępowanie.

Musimy pamiętać, że Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym została przygotowana przez parlament w taki sposób, aby Rzecznik Finansowy był tak naprawdę bezsilny wobec banksterskiego bezprawia. Koalicja PO-PiS swoimi głosami zadbała o to, aby Rzecznik Finansowy nie mógł wydawać żadnych wiążących decyzji. 

W tej rzeczywistości prawnej należy koniecznie podkreślić, że urzędnicy Rzecznika Finansowego naprawdę robią wszystko, co leży w ich mocy i kompetencjach, aby być nam - konsumentom - jak najbardziej pomocnym, nawet pomimo skandalicznej kastracji ustawy o Rzeczniku Finansowym ze wszelkich narzędzi prawnego przymusu, w które Rzecznik Finansowy mógłby zostać wyposażony przez ustawodawcę w każdym normalnym kraju, który chroni swoich obywateli. Jednak w Polsce ochronie podlegają nie obywatele, a banki i inne wielkie prywatne korporacje (zwłaszcza zagraniczne), a że wszechobecne lobby banksterskie sięga swoimi mackami bardzo głęboko, to też ustawa o Rzeczniku Finansowym została napisana w taki sposób, aby urząd Rzecznika Finansowego nie był dla nich praktycznie żadnym zagrożeniem.

Wracając do tematu, poniżej prezentujemy finalny efekt postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Script logo