Reklamacja "antyspreadowa"

 

[1 listopada 2016]

Skoro banki mogą mieć swoją "nowelę antyspreadową", to my możemy mieć "reklamację antyspreadową"... :)

Stosując ten sam schemat, który powinien zastosować bank przy wyliczeniu całkowitego kosztu kredytu, można w niezwykle prosty sposób wykazać, jak umowa pseudofrankowa łamie prawo bankowe, które mówi, że spłacając kredyt oddajemy do banku wyłącznie udostępniany kapitał, odsetki od tego kapitału oraz ewentualnie prowizję za wypłatę kredytu.

Oto propozycja dwóch wzorów prostych reklamacji, dla kredytów denominowanych i indeksowanych wykorzystująca schemat stosowany przez banki przy wyliczaniu CKK (stosowany teoretycznie bo w praktyce banki przyjmowały niezmienność "na zawsze" oprocentowania z dnia sporządzenia umowy i udawały, że nie ma spreadu walutowego w tabeli kursowej banku z dnia sporządzenia umowy).

Idea tej reklamacji jest bardzo prosta: wykonujemy hipotetyczne wyliczenie kosztu spłaty kredytu przy założeniu, że oprocentowanie kredytu oraz kursy walut z tabeli kursowej banku z dnia sporządzenia umowy pozostały już "na zawsze" niezmienne. Wolno nam przyjąć takie założenie, bo choć dziś już wiemy, że tak się nie stało, to teoretycznie mogło tak się wydarzyć.

W ten sposób eliminujemy z wyliczeń kosztów kredytu koszty wynikające z nieprzewidywalnych zmian kursu waluty CHF względem złotówki, od wypłaty kredytu aż do spłacenia ostatniej raty kredytu.

Jeśli okaże się, że wyliczony przez nas koszt spłaty rat kredytu jest wyższy, niż odsetki od kwoty kredytu, to w ten sposób udowodnimy, że bank próbował na nas zarabiać coś więcej niż to, co mu wolno było zarobić zgodnie z ustawą prawo bankowe. A wolno mu było zarabiać wyłącznie na odsetkach od udostępnionego kapitału oraz na prowizji za wypłatę kredytu.

Aby przygotować własną wersję reklamacji należy:

  1. odszukać w umowie datę jej sporządzenia (czasem jest to data zawarcia umowy, a czasem umowę sporządzano kilka lub nawet kilkanaście dni wcześniej), 
  2. odszukać w umowie kwotę udzielonego kredytu,
  3. odszukać zapisane w umowie oprocentowanie kredytu obowiązujące na dzień sporządzenia umowy,
  4. upewnić się, że nasza umowa mówi o wypłacie kredytu wg kursu kupna z tabeli banku z dnia wypłaty,
  5. upewnić się, że nasza umowa mówi o spłacie rat kredytu wg kursu sprzedaży z tabeli banku z dnia spłaty,
  6. ustalić kursy waluty CHF wg tabeli banku w dniu sporządzenia umowy (np. archiwum kursów udostępniane przez bank w internecie).

Gdy przygotujemy sobie wymienione powyżej informacje, możemy przejść do wyliczeń niezbędnych do przygotowania reklamacji.

Wyliczenia wykonamy przygotowanym w tym celu KALKULATOREM (na dole strony jest łącze do pobrania na dysk kalkulatora w wersji excel).

UWAGA: kalkulator ma dwie osobne zakładki: dla kredytów denominowanych oraz dla kredytów indeksowanych.

Po wprowadzeniu do kalkulatora danych wg naszej umowy możemy przystąpić do uzupełnienia tymi danymi wzoru reklamacji:

Script logo