Raiffeisen uczy się, czym jest podstawa prawna.

 

[8 sierpnia 2017]

Czasem banki też można czegoś nowego nauczyć.

Taki np. Raiffeisen Polbank w odpowiedziach na reklamacje pisał, że niby jakiś paragraf umowy, albo wyrok sądu, jest podstawą prawną do czegoś tam:

Takich bzdur pisać oczywiście nie wolno, dlatego też bank otrzymał taką oto reklamację:

W związku ze wskazywaniem przez Bank paragrafów umowy kredytowej jako podstawy prawnej (np. reklamacje 1793277 oraz 1796921) niniejszym wnoszę o wskazanie podstawy prawnej dla twierdzenia, że paragraf umowy jest podstawą prawną do podejmowania przez Bank określonych działań.

Słownikowa definicja terminu "podstawa prawna" brzmi następująco:

"Podstawa prawna - norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych określająca zakres uprawnień a także obowiązków podmiotów do których jest skierowana."

Tak więc wnosząc o wskazanie podstawy prawnej dla zastosowania przez Bank np. określonego wzoru do wyliczania raty kredytu, oczekuję od Banku wskazania normy prawnej zawartej w ustawach i aktach wykonawczych.

Natomiast wg mojej wiedzy zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Tak więc jeśli w ocenie Banku fragment umowy jest podstawą prawną - wnoszę o wskazanie podstawy prawnej, która uprawnia Bank do takiego twierdzenia.

 I oto nagle w banku ktoś doznał olśnienia:

Czyli jeśli po dacie 7 sierpnia 2017 Raiffeisen Polbank napisze teraz komuś, że jakiś paragraf umowy albo jakiś wyrok sądu jest podstawą prawną czegoś tam, to oznacza, że bank po prostu zwyczajnie kłamie, bo powyższa odpowiedź na reklamację jednoznacznie wskazuje na to, że przynajmniej od dnia 7 sierpnia 2017 dział produkowania odpowiedzi na reklamacje banku Raiffeisen ma wiedzę o tym, co jest, a co nie jest podstawą prawną. :)

W związku z tym pytajcie ten bank o podstawy prawne dla wszystkiego, co bank robi wykonując Wasze umowy. Zacznijcie np. od zapytania, wg jakiego wzoru bank liczy Wasze raty i wg jakiej podstawy prawnej stosuje ten właśnie wzór.... :)

Bo jak wiadomo w umowach frankowych Raiffeisena i Polbanku nie ma ani słowa o tym, wg jakiego wzoru bank powinien liczyć wysokość raty kredytu. Więc musi być ku temu jakaś podstawa prawna. Więc niech bank tę podstawę prawną wskaże...

 
Script logo