Raiffeisen Polbank [już] nie kłamie o skierowaniu sprawy do sądu :)

 

[2 listopada 2016]

- Czy można bank oduczyć kłamania?

- Można. :)

 

Pytaliśmy całkiem niedawno, czy Raiffeisen Polbank kłamie, jeśli wysyła do kredytobiorcy sms o treści:

pomimo że żadnej sprawy do żadnego sądu jeszcze bank nie skierował.

I oto od niedawna Raiffeisen Polbank na pewno już nie kłamie, że coś skierowano, bo obecnie treść wiadomości sms kierowanej przez ten bank do kredytobiorców wygląda już tak:

Bankowi Raiffeisen Polbank gratulujemy tej głębokiej acz nieoczekiwanej autorefleksji i przyjmując to za dobrą monetę liczymy na podobnie głęboką autorefleksję w kwestii stosowania przez Raiffeisen Polbank abuzywnych (niewiążących) zapisów w umowach kredytów indeksowanych udzielanych przez Polbank oraz "walutowych" (czyli denominowanych) udzielanych przez Raiffeisen.

 

 

 
Script logo