Raiffeisen i wadliwa informacja o opóźnieniu w odpowiedzi na reklamację

 

[14 września 2017]

Ta historia ma swój początek tutaj: http://www.odfrankujkredyt.info/?raiffeisen-niezgodnie-z-ustawa-informuje-o-opoznieniu-w-udzieleniu-odpowiedzi-na-reklamacje - Raiffeisen Polbank uważa, że nie musi informować o opóźnieniu w odpowiedzi na reklamację w taki sposób, jaki nakazuje to robić ustawa o Rzeczniku Finansowym.

Dla przypomnienia, artykuł 7 ustawy o Rzeczniku Finansowym:

Art. 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Raiffeisen sobie uznał, że jeśli chce odpowiedzieć na reklamację później, niż w terminie 30 dni, to wbrew temu, co napisano w ustawie, wcale nie musi wskazywać okoliczności, które muszą zostać ustalone.

No i dziś przyszła odpowiedź na wezwanie do spełnienia roszczeń reklamacyjnych w związku z rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą klienta.

Przypomnijmy jeszcze zarzuty zawarte w wezwaniu:

Pismo Banku z dnia 16.08.2017r. nie wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy - a jest to bezwzględny wymóg ustawowy, określony w art. 7 ppkt 2) Ustawy.


Bank podał jedynie przyczynę opóźnienia.


Niedopełnienie przez Bank obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 7 Ustawy oznacza, że pismo Banku z dnia 16.08.2017 roku nie spełnia ustawowych wymogów określonych przez art. 7 Ustawy, a więc nie można uznać, że Bank skutecznie (czyli zgodnie z wymaganiami Ustawy) poinformował mnie o opóźnieniu w udzieleniu odpowiedzi na reklamację 1807031ZM, ponieważ Bank, choć był do tego zobowiązany, to nie poinformował mnie, jakie okoliczności Bank musi ustalić w celu rozpatrzenia mojej reklamacji. 

Oznacza to, że Bank nie dopełnił ustawowego obowiązku wynikającego z art. 6 oraz art. 7 Ustawy, a więc tym samym Bank uznał moje wszystkie roszczenia zawarte w reklamacji 1807031ZM, jako że Bank nie odpowiedział na reklamację 1807031ZM w ustawowym terminie 30 dni nie informując mnie jednocześnie w sposób przewidziany prawem, że odpowiedź na reklamację zostanie mi przesłana w późniejszym terminie.

A co na to bank?

Czyli w skrócie:

- Szanowny Banku, złamałeś art. 7 ust. 2 ustawy o RF więc rozpatrzyłeś reklamację zgodnie z moją wolą.

- Nie. Nie złamałem. Nie odnajduję podstaw i nie podzielam poglądu. Dochowałem należytej staranności. Podstawa prawna: art. 7 ustawy o RF. Bo tak! I co mi zrobisz?

 

Można? Można!

No ale przecież żyjemy w Polsce, czyli w takim specyficznym kraju, w którym banki ustawowy nakaz mogą sobie traktować zupełnie niezobowiązująco... Bo bankom w Polsce wolno....

 
Script logo