Pytamy Rektora US, czy panowie Ofiarski i Kuniewicz napisali opinię dla ZBP w imieniu Uczelni

 

[11 sierpnia 2017]

Skoro panowie Ofiarski i Kuniewicz popełniają absurdalną opinię na zlecenie ZBP i podpisują się jako pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, to nie sposób nie zapytać Rektora, czy potwierdza (lub czy zaprzecza), że ta opinia jest opinią Uczelni.

A może czy jest ona jedynie prywatnym poglądem panów Ofiarskiego oraz Kuniewicza? Ale w tej sytuacji panowie Ofiarski i Kuniewicz nie powinni chyba zachowywać się tak, jakby pisali w imieniu swojej uczelni?...

Treść zapytania poniżej.

UWAGA: Pamiętajcie, aby załączyć samą opinię, żeby Pan Rektor wiedział, o czym mowa. Załącznik do pobrania na dole strony.

***

Uniwersytet Szczeciński
JM Rektor
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
rektor@univ.szczecin.pl
rektorat@univ.szczecin.pl

 

Szanowny Panie Rektorze

W przesłanej do Sejmu w styczniu br. przez Związek Banków Polskich opinii dotyczącej wniesionego przez grupę posłów Kukiz'15 projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 1198), autorzy - panowie Kuniewicz oraz Ofiarski - bardzo wyraźnie oznaczyli, że reprezentują Uniwersytet Szczeciński.

W załączeniu przesyłam kopię w/w opinii, gdzie w nagłówku, pod nazwiskami autorów, występują: Katedra Prawa Finansowego oraz Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, co w mojej ocenie jednoznacznie wskazuje na to, że opinia ta jest opinią Uczelni, lub że przynajmniej intencją autorów było, aby sprawiała wrażenie opinii sygnowanej autorytetem Uczelni.

W związku z powyższym uprzejmie Szanownego Pana Rektora zapytuję, czy w/w opinia została napisana w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego i czy poglądy wyrażane w niej przez panów Ofiarskiego oraz Kuniewicza są poglądami autoryzowanymi przez Pana Rektora oraz przez Uniwersytet Szczeciński? 

Czy autorzy przedmiotowej opinii zamieścili w niej nazwę Uczelni za wiedzą i zgodą Rektora? 

Jednocześnie uprzejmie zapytuję, czy za napisanie w/w opinii Uniwersytet Szczeciński otrzymał jakąś gratyfikację. 

Jeśli otrzymał, to od kogo oraz w jakiej kwocie, a jeśli nie, to dlaczego nie otrzymał, skoro opinia jest sporządzona na zlecenie prywatnego, komercyjnego podmiotu, jakim jest Związek Banków Polskich? 

Czy dowolny, prywatny podmiot może w kierowanej przez Pana Uczelni zamówić tego typu opinię - sygnowaną jej nazwą oraz nazwą katedry/wydziału?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby Uczelnia sporządziła - na zlecenie prywatnego podmiotu - taką opinię jak przedmiotowa opinia autorstwa panów Ofiarskiego oraz Kuniewicza? 

Z góry uprzejmie dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi na wszystkie zadane powyżej pytania.

 

Z poważaniem,
…………………………….
[imię nazwisko] 
Script logo