Przedawnienie roszczeń - ściągawka

 Typowe pytanie z forum "frankowego":

A więc tak:

1. Przedawnieniu ulegają jedynie roszczenia o zapłatę.

2. Wady prawne umowy kredytowej NIE ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU!

 

Przykład:

 • Umowa kredytowa (kredyt indeksowany) zawarta w lipcu 2008.
 • Wypłata kredytu w sierpniu 2008.
 • Pierwsza składka bezprawnego UNWW w wysokości 2000zł pobrana w sierpniu 2008.
 • Druga składka bezprawnego UNWW w wysokości 1900zł pobrana w sierpniu 2009.
 • pierwsza rata kredytu zapłacona we wrześniu 2008.
 • raty kredytu płatne w złotych "po kursie sprzedaży" wynosiły, załóżmy, 1000zł.
 • rata kredytu "odfrankowionego" (czyli tzw. "złotówki z liborem") powinny wynosić, załóżmy, 550zł.


Co się przedawniło?
 (stan na 3 maja 2019)

 1. składka UNWW pobrana przez bank w sierpniu 2008 - minęło już ponad 10 lat i bank jej już nie odda, bo uległa przedawnieniu.
 2. nadpłata (1000zł-550zł=450zł) dla rat zapłaconych od września 2008 do kwietnia 2009 uległy przedawnieniu i bank już tego nie odda, bo w sądzie powoła się na przedawnienie roszczenia.
 3. w czerwcu 2019 przedawniona będzie kolejna nadpłata w wysokości 450zł - powstała na racie zapłaconej w maju 2009. I tak co miesiąc przedawni się każda kolejna nadpłata na racie zapłaconej ponad 10 lat temu: 


Co się nie przedawniło? 
(stan na 3 maja 2019)

 1. składka UNWW zapłacona w sierpniu 2009 nadal jest do odzyskania - nie upłynęło jeszcze 10 lat od momentu, gdy bank ją bezprawnie pobrał.
 2. nadpłata (1000zł-550zł=450zł) dla rat zapłaconych od czerwca 2009 do dziś nadal jest jeszcze w całości do odzyskania.


Tak więc data zawarcia umowy naprawdę nie ma żadnego znaczenia i o niczym nie przesądza.


I to by było na tyle. Prawda, że proste? :)

Script logo