PKO BP [denominacja]

PKO Bank Polski udzielał kredytów denominowanych "Własny kąt hipoteczny", czyli takich, gdzie kwota kredytu jest wymieniona w umowie w walucie CHF, a wypłata w PLN następuje wg kursu kupna z tabeli banku.

W typowej umowie kredytowej tego banku odnajdziemy następujące zapisy abuzywne:

1. zapis o wypłacie kredytu:

Jako że kredyty "Własny kąt hipoteczny" były przeznaczane na zakup nieruchomości, czyli na "finansowanie zobowiązań w kraju", to kredyt musiał być zgodnie z umową wypłacany w PLN wg kursu kupna z tabeli banku. Wypłata kredytu wg kursu kupna ustalanego przez bank na zasadach nie wiadomo jakich jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz narusza Twoje interesy, jako konsumenta, bo wyłącznie od kursu kupna, który bank sobie ustali w dniu wypłaty, zależy, ile kredytu tak naprawdę otrzymasz do wykorzystania. Im niższy kurs kupna, tym mniej pieniędzy od banku dostaniesz. Bankowi więc zależało na tym, aby kursy kupna były możliwie jak najniższe w stosunku do kursu średniego NBP. 

2. zapis o spłacie kredytu:

lub:

Powyższe zapisy o spłacie rat wg kursu sprzedaży z tabeli banku są tożsame z klauzulą 3179 z Rejestru UOKiK.

Wysokość Twojej raty jest zdana na łaskę i niełaskę banku, bo to bank ustali kurs sprzedaży, wg jakiego musisz zapłacić ratę. Im niższy kurs kupna w stosunku do kursu średniego NBP, tym większy zysk banku i tym droższy - dla Ciebie - kredyt.

 

Jeśli w Twojej umowie występują powyższe zapisy, ZWŁASZCZA zapis o wypłacie kredytu wg kursu kupna, to należy dążyć do unieważnienia całej umowy w sądzie. W uproszczeniu, po usunięciu z umowy zapisu o sposobie wypłaty kredytu wg kursu kupna umowa jest niemożliwa do wykonania, bo nie wiadomo, w jaki sposób w złotówkach wypłacić  kwotę kredytu wyrażoną w walucie CHF.

Sugerowane do złożenia w banku reklamacje:

Uniwersalną instrukcję postępowania znajdziesz TUTAJ.

 

UWAGA - nie sugeruj się numeracją paragrafów. W Twojej umowie może ona się trochę różnić. Porównuj treść wskazanych zapisów. Numeracja paragrafów jest tutaj drugorzędna.

A wysokość ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty przy unieważnieniu Twojej umowy przez sąd możesz sobie oszacować kalkulatorem, o dostęp do którego możesz poprosić klikając TUTAJ.

UWAGA: Kalkulator udostępniam wyłącznie osobom, które o to poproszą poprzez google (aby wysłać prośbę o dostęp, musisz mieć konto na googlach). Po wysłaniu prośby na swoją skrzynkę mailową na googlach otrzymasz powiadomienie o udostępnieniu kalkulatora. Równocześnie proszę o wsparcie projektu kalkulatora za pomocą tej zrzutki: https://zrzutka.pl/ymt2xd/wplac

 

Script logo