Pismo procesowe Raiffeisen Polbanku w sporze sądowym o kredyt pseudofrankowy

 

[26 marca 2018]

Kredytobiorca wstrzymuje spłatę rat kredytu indeksowanego od Polbanku (regulamin 2007HL0102), a bank udaje, że nie ma nadpłaty, wypowiada umowę i pozywa o cały kredyt.

Kredytobiorca wnosi o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy w istotnym poglądzie miażdży nieuczciwą umowę kredytową Polbanku.

W odpowiedzi Polbank miażdży logikę oraz elementarne poczucie przyzwoitości.

Najciekawsze fragmenty zostały podkreślone.

Na uwagę zasługuje tradycyjne "zaklinanie rzeczywistości", jakoby rzekomo takie oto zapisy Regulaminu "w sposób jasny i precyzyjny" określały zasady przeliczeń na walutę obcą i z waluty obcej na PLN:

Co więcej - bank Raiffeisen twierdzi, że kredytobiorca umowy Polbanku mógł "w każdym czasie podjąć decyzję o spłacie kredytu w podstawowej walucie zobowiązania (waluta obca)".

Jeśli ktoś kojarzy taki zapis regulaminu 2007HL0102, który od dnia zawarcia umowy pozwalałby spłacać kredyt indeksowany bezpośrednio w CHF, to prosimy o wskazanie tego zapisu na maila odfrankujkredyt@gmail.com 

A więc miłej lektury. :)

Z pobudek humanitarnych pomijamy nazwę kancelarii prawnej, która popełniła poniższy dokument.

 
Script logo