Odpowiedź kancelarii PAD na wniosek o informację publiczną

Treść zapytania z dnia 8 listopada 2015 oraz odpowiedź z Kancelarii Prezydenta.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. imiona i nazwiska urzędników, którzy są autorami projektu "Ustawy z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw" przekazanego reprezentantom kredytobiorców przez Kancelarię Prezydenta w dniu 6 listopada 2015r. - mam bardzo wiele pytań i wątpliwości dotyczących tego dramatycznie nieprzemyślanego i zawierającego wiele niejasności projektu, a nie wiem, do kogo należy te pytania adresować, ponieważ autorzy projektu pozostają na chwilę obecną nieznani.

2. pełna treść krytycznej opinii prawnej (opinii prawnych) "konstytucjonalistów", na podstawie której (których) Kancelaria Prezydenta odrzuciła projekt ustawy przedstawiony przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: [...]

Z poważaniem,
[...]

 

 

 

Script logo