Absurdalne ceny opłat za historię spłaty kredytu - piszemy do Prezesa UOKiK

 

Na stronie https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14690 można znaleźć informację, że "Prezes UOKiK sprawdza praktykę banków dotyczącą sposobu naliczania opłat za wystawienie zaświadczeń o historii spłaty kredytu."

Minął już ponad rok tego sprawdzania, a banki tak jak żądały skandalicznie wysokich opłat za zaświadczenia, tak nadal ich żądają, najwyraźniej zupełnie nic sobie nie robiąc z pozornych działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK.

Tymczasem gdy Prezes UOKiK naprawdę chce, to potrafi nałożyć karę na nieuczciwą firmę.

Przykładem jest choćby firma UPC, która dostała niedawno od UOKiK prawie 33mln złotych kary między innymi za nieuzasadnione podwyżki opłat:

 

Czyli jak się chce, to można... nawet za 5 czy 8 złotych miesięcznie nieuzasadnionej podwyżki abonamentu...

A tymczasem banki żądają kilkudziesięciu złotych za rok historii spłaty kredytu:

Spróbujmy więc Panu Prezesowi przypomnieć, że prowadzi te swoje postępowania, bo może zapomniał i dlatego banki nadal każą sobie płacić setki złotych, a czasem nawet jak widać grubo ponad 1000zł za kilka kartek A4.

***

Prezes UOKiK
Marek Niechciał
uokik@uokik.gov.pl

Szanowny Panie Prezesie,

Na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14690 możemy przeczytać, że od sierpnia 2018 roku prowadzi Pan rzekomo jakieś postępowania wobec banków, które stosują absurdalnie wysokie opłaty za zaświadczenia o historii spłaty kredytu.

Tymczasem banki nadal każą swoim klientom płacić po kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych za jeden rok historii spłaty kredytu ujęty na zaświadczeniu, utrudniając w ten sposób postępowanie przed sądem, do którego wymagane jest uzyskanie takiego zaświadczenia - jako dowodu w sprawie.

W związku z powyższym, w trybie wniosku o informację publiczną wnoszę niniejszym o udostępnienie mi następującej informacji:

wobec których banków Pan Prezes na datę złożenia niniejszego wniosku prowadzi przedmiotowe postępowania o zawyżone opłaty za zaświadczenia?

wobec których banków Pan Prezes zakończył już prowadzenie w/w postępowań i jaki jest skutek prowadzenia tych postępowań?

na które banki Pan Prezes nałożył dotychczas kary za tego typu zawyżone opłaty i jaka jest wysokość tych kar?

który z banków, wobec których Pan Prezes prowadzi, bądź prowadził w/w postępowania, zaniechał stosowania absurdalnie wysokich opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytu?

Z poważaniem,

................................

 

 

 

 
Script logo