Kalkulacja wysokości roszczenia do pozwu

WYLICZANIE WYSOKOŚCI ROSZCZEŃ DO POZWÓW O KREDYTY "FRANKOWE"

Podejmę współpracę z prawnikami zajmującymi się kredytami "frankowymi" w zakresie wykonywania kalkulacji wysokości WPS do pozwów - dla każdego typu umowy kredytowej.

Kontakt: odfrankujkredyt@gmail.com

Jeśli jesteś "frankowiczem" i potrzebujesz takiego wyliczenia do Twojej umowy kredytowej - także napisz: odfrankujkredyt@gmail.com

Jakie informacje są wymagane do wykonania wyliczenia nadpłaty?

  • skan umowy kredytowej (i regulaminu, i ile stanowi "integralną część" umowy),
  • data wypłaty kredytu oraz kurs wypłaty (lub daty, kwoty i kursy wypłaty dla transz - jeśli kredyt był wypłacany w transzach),
  • aktualny na dziś harmonogram spłaty (aktualna wysokość raty w CHF i kapitał w CHF pozostały do spłaty) lub jeden z ostatnich takich harmonogramów, jeśli kredyt już został spłacony,
  • informacje o ewentualnych wakacjach kredytowych, karencjach w spłacie kapitału itp - o ile takowe wydarzenia miały miejsce w czasie spłaty kredytu,
  • od kiedy kredyt jest spłacany "w walucie" - jeśli zawarto aneks umożliwiający spłatę bezpośrednio w CHF.
  • zaświadczenie z banku o historii obsługi kredytu wraz z historią zmian oprocentowania - ten dokument co prawda nie jest niezbędny, ale znacznie wpływa na dokładność wyliczenia.

 

Script logo