Nordea [denominacja]

Umowy banku Nordea to najczęściej (o ile nie wyłącznie) kredyty denominowane pod nazwą "Nordea Habitat". Kredyt denominowany, to taki, gdzie kwota kredytu jest wymieniona w umowie w walucie CHF, a wypłata w PLN następuje wg kursu kupna z tabeli banku.

 

W typowej umowie kredytowej Nordea Habitat odnajdziemy następujące zapisy abuzywne:

1. zapis o wypłacie kredytu:

Wypłata kredytu wg kursu kupna ustalanego przez bank na zasadach nie wiadomo jakich jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz narusza Twoje interesy, jako konsumenta, bo wyłącznie od kursu kupna, który bank sobie ustali w dniu wypłaty, zależy, ile kredytu tak naprawdę otrzymasz do wykorzystania. Im niższy kurs kupna, tym mniej pieniędzy od banku dostaniesz. Bankowi więc zależało na tym, aby kursy kupna były możliwie jak najniższe w stosunku do kursu średniego NBP. 

2. zapis o spłacie kredytu:

Powyższy zapis o spłacie rat wg kursu sprzedaży jest tożsamy z klauzulą 3179 z Rejestru UOKiK. Jednak bank zaoferował możliwość spłaty bezpośrednio w walucie  denominacji, stąd w sądzie najprawdopodobniej nie ma sensu podnoszenie argumentu o abuzywności tego fragmentu umowy.

3. umowy Nordea-Habitat zawierają całkowity koszt kredytu wyliczony w złotych (paragraf "PROWIZJE, OPŁATY, KOSZTY UDZIELONEGO KREDYTU"). Warto sprawdzić, czy bank nie zaniżył tego kosztu, ignorując spread walutowy w tabeli banku z dnia sporządzenia umowy, ponieważ w przypadku zaniżenia CKK mamy kolejny argument do unieważnienia całej umowy, która w tej sytuacji mogła zostać zawarta pod wpływem błędu. Co ciekawe, jeśli bank liczył CKK w złotówkach, to znaczy, że sam zakładał spłatę kredytu w złotych, a nie bezpośrednio we frankach.

Kalkulator do wyliczenia CKK i sprawdzenia, czy w Twojej umowie nie został on przez bank zaniżony, znajdziesz TUTAJ.

Więcej o zaniżaniu CKK w umowach pseudofrankowych przeczytasz TUTAJ.

 

Jeśli w Twojej umowie występują powyższe zapisy, ZWŁASZCZA zapis o wypłacie kredytu wg kursu kupna, to należy dążyć do unieważnienia całej umowy w sądzie. W uproszczeniu, po usunięciu z umowy zapisu o sposobie wypłaty kredytu wg kursu kupna umowa jest niemożliwa do wykonania, bo nie wiadomo, w jaki sposób w złotówkach wypłacić  kwotę kredytu wyrażoną w walucie CHF.

Sugerowane do złożenia w banku reklamacje:

Ze względu na możliwość spłaty rat kredytu bezpośrednio w walucie CHF, treść reklamacji denominacji oraz reklamacji antyspreadowej musi zostać poddana stosownym modyfikacjom.

Uniwersalną instrukcję postępowania znajdziesz TUTAJ.

 

UWAGA - nie sugeruj się numeracją paragrafów. W Twojej umowie może ona się trochę różnić. Porównuj treść wskazanych zapisów. Numeracja paragrafów jest tutaj drugorzędna.

A wysokość ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty przy unieważnieniu Twojej umowy przez sąd możesz sobie oszacować kalkulatorem, o dostęp do którego możesz poprosić klikając TUTAJ.

UWAGA: Kalkulator udostępniam wyłącznie osobom, które o to poproszą poprzez google (aby wysłać prośbę o dostęp, musisz mieć konto na googlach). Po wysłaniu prośby na swoją skrzynkę mailową na googlach otrzymasz powiadomienie o udostępnieniu kalkulatora. Równocześnie proszę o wsparcie projektu kalkulatora za pomocą tej zrzutki: https://zrzutka.pl/ymt2xd/wplac

 

Script logo