"Moment wypłaty środków z kredytu", czyli właściwie co? [Polbank, indeksacja, regulamin 2007HL0102]

 

[2 czerwca 2017]

Polbank, kredyt indeksowany ze słynnym regulaminem 2007HL0102.

Wypłata kredytu, zgodnie z §7 ust. 4 regulaminu, jest dokonywana według kursu nie niższego niż kurs kupna z tabeli banku obowiązującej "w momencie wypłaty środków z kredytu".

W momencie wypłaty...

Pytamy więc Polbank, którego dnia i o której godzinie wypłacił kredyt, oraz według jakiej tabeli kursowej to zrobił.

W odpowiedzi Polbank informuje, że:

albo że:

 

Czyli tak: uruchomienie kredytu to "szereg czynności", a Polbank realizuje przelew (wypłaca fizycznie kredyt) w dniu 6 lipca o godz. 12:55, ale, żeby było zabawniej, robi to wg tabeli z dnia 5 lipca z godz. 12:00, pomimo że w dniu 6 lipca pojawiły się dwie kolejne tabele kursowe - jedna o godz. 8:30 a druga o godz. 12. Który to więc jest ten "moment wypłaty"? Ktoś wie? :)

Inny kredyt Polbank wypłaca przelewem w dniu 6 marca 2008 o godz. 16:01, ale kurs kupna (żeby było zabawniej?) bierze sobie z tabeli z godz. 8:30, pomimo że kolejna tabela obowiązywała tego dnia od godz. 12:

Najwyraźniej więc według banku moment uruchomienia (realizacji) przelewu, to wcale nie jest "moment wypłaty środków z kredytu". Fajnie, prawda? Zasadne jest więc pytanie, czym w takim razie jest ten "moment wypłaty środków z kredytu" i jak się go definiuje.

Po co nam w ogóle taka definicja? Ano po to, aby wiedzieć, czy bank aby na pewno do wypłaty kredytu użył tabeli kursowej obowiązującej - zgodnie z własnym regulaminem - "w momencie wypłaty środków z kredytu". Bo przecież tabela to kurs, a kurs to saldo zadłużenia w walucie CHF - czyli rzecz dla nas najważniejsza - początkowa kwota zadłużenia w CHF od której bank przez 30 lat będzie nam ustalał wysokość rat kredytowych.

Czym więc jest ten "moment wypłaty środków z kredytu"?

Poszukajmy w regulaminie:

A "moment wypłaty środków z kredytu"? Nie ma. :)

Więc skąd wiadomo, że zlecając przelew z wypłatą kredytu w dniu 6 lipca o godz. 12:55 Polbank powinien użyć tabeli kursowej z 5 lipca z godziny 12:00? A dlaczego nie z 6 lipca z godz. 12? :)

Dlaczego bank do wypłaty innego kredytu bierze sobie tabelę kursową z godziny 8:30, skoro przelew z wypłatą zleca o godz. 16:01?

Zapytajcie więc Raiffeisen Polbank, którego dnia i o której godzinie Polbank zrealizował przelew z wypłatą waszego kredytu i wg tabeli kursowej z którego dnia i z której godziny bank te wypłacone złotówki przeliczył sobie na franki.

Zapytajcie, a naprawdę będziecie zaskoczeni tym, co dostaniecie w odpowiedzi.

Wersja dla wypłaty jednorazowej:

Reklamacja

Dotyczy umowy kredytowej nr .....HL.......


W związku z niejednoznacznością zapisów Regulaminu opisujących sposób wypłaty kredytu, niniejszym wnoszę o podanie daty i godziny uruchomienia przez Bank przelewu z wypłatą kredytu oraz wnoszę o podanie, która tabela kursowa (data i godzina publikacji tabeli) została przez Bank wykorzystana do wypłaty kredytu.Wersja dla wypłaty w transzach:

Reklamacja

Dotyczy umowy kredytowej nr .....HL.......


W związku z niejednoznacznością zapisów Regulaminu opisujących sposób wypłaty kredytu, niniejszym wnoszę o podanie dat i godzin uruchomienia przez Bank przelewów ze wszystkimi kolejnymi transzami kredytu, oraz wnoszę o podanie, które tabele kursowe (data i godzina publikacji tabeli) zostały przez Bank wykorzystane do wypłaty poszczególnych transz kredytowych.

A potem, gdy już bank Wam odpowie na taką reklamację, podając datę i godzinę uruchomienia przelewu z wypłatą kredytu oraz datę i godzinę tabeli kursowej, która została użyta do uruchomienia kredytu, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy z treści Waszej umowy aby na pewno wynika, której tabeli kursowej, z którego dnia i z której godziny Polbank powinien użyć do wypłaty kredytu - skoro nie wiemy, czym jest ten "moment wypłaty" i jak się go określa.

Gdyby ktoś miał jakąś teorię, jak należy rozumieć "moment wypłaty środków z kredytu" w Regulaminie 2007HL0102, to swoje przemyślenia może przesłać na maila zeroharaczu@gmail.com - najciekawsze opublikujemy (oczywiście za zgodą ich autorów).

I "pytanie dnia":

Czy jest w ogóle możliwe przeliczenie - zgodnie z regulaminem 2007HL0102 - złotówek na franki, skoro z treści umowy (i regulaminu) w żaden sposób nie wynika, który to jest ten "moment wypłaty środków z kredytu" definiujący tabelę kursową Polbanku, która winna być użyta do tego przeliczenia?... :)

***

Do tematu wrócimy za około miesiąc, gdy już Polbank odpowie Wam, którego dnia i o której godzinie zlecił przelew z wypłatą kredytu i której tabeli, z którego dnia i z której godziny użyto do przeliczenia wypłaconych Wam złotówek na franki.

 

 
Script logo