Gazeta pisze: "Premier kłamał". Co na to KPRM?

 

[4 marca 2018]

W publikacji gazeta.pl dostępnej pod adresem http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23089833,co-z-ustawa-frankowa-mozliwe-zmiany-tymczasem-frankowicze.html napisano bez "owijania w bawełnę", że premier Morawiecki po prostu kłamał.

Teraz w grę wchodzą dwie możliwości:

opcja pierwsza => kancelaria premiera podejmie wobec portalu gazeta.pl odpowiednie kroki prawne w związku z oszczerstwem, że Premier Rzeczypospolitej Polskiej kłamał (jeśli oczywiście premier Morawiecki uważa, że nie kłamał w opisanej przez gazeta.pl rozmowie dla Polsatu),

LUB

opcja druga => kancelaria premiera niczego nie podejmie (jeśli premier Morawiecki zgadza się ze stwierdzeniem, że kłamał w opisanej przez gazeta.pl rozmowie dla Polsatu).

Spróbujmy się więc dowiedzieć od samego premiera, czy potwierdza, że kłamał, czy też zaprzecza temu twierdzeniu.

***

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa
sprm@kprm.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie Premierze, 

Na stronie internetowej http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23089833,co-z-ustawa-frankowa-mozliwe-zmiany-tymczasem-frankowicze.html można przeczytać, że kłamał Pan podczas opisanej tam rozmowy z Polsatem.

Czy w związku z publicznym oskarżeniem Prezesa Rady Ministrów o kłamstwo podejmie Pan Premier stosowne działania prawne wobec autorów w/w publikacji - tym samym zaprzeczając zamieszczonemu tam stwierdzeniu, że Pan Premier kłamał, czy też nie podejmie Pan Premier żadnych działań wobec autorów w/w publikacji - tym samym niejako potwierdzając, że Pan Premier kłamał?

Jednocześnie, jako obywatel Polski żywo zainteresowany prawdomównością swojego Premiera, uprzejmie Pana Premiera zapytuję, czy w opisanej na w/w stronie internetowej rozmowie wyemitowanej przez stację Polsat Premier Morawiecki kłamał, czy nie kłamał. Cytuję fragment artykułu: "Oczywiście Morawiecki bardzo dobrze wiedział o kredytach „frankowych” w BZ WBK, w rozmowie z Polsatem po prostu kłamał."

A korzystając z przysługującego mi prawa do informacji publicznej niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

kopie dokumentów wytworzonych do dnia otrzymania niniejszego wniosku przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w związku z opublikowanym na stronie internetowej http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23089833,co-z-ustawa-frankowa-mozliwe-zmiany-tymczasem-frankowicze.html oskarżeniem Prezesa Rady Ministrów o publicznie wygłoszone kłamstwo.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ........................

Z poważaniem,
................................

 
Script logo