Deutsche Bank [denominacja]

Umowy DB to kredyty denominowane.

Kredyt denominowany, to taki, gdzie kwota kredytu jest wymieniona w umowie w walucie CHF, a wypłata w PLN następuje wg kursu kupna z tabeli banku.

 W typowej umowie kredytowej Deutsche Banku odnajdziemy następujące zapisy abuzywne:

1. zapis o wypłacie kredytu:

Wypłata kredytu wg kursu kupna ustalanego przez bank na zasadach nie wiadomo jakich jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz narusza Twoje interesy, jako konsumenta, bo wyłącznie od kursu kupna, który bank sobie ustali w dniu wypłaty, zależy, ile kredytu tak naprawdę otrzymasz do wykorzystania. Im niższy kurs kupna, tym mniej pieniędzy od banku dostaniesz. Bankowi więc zależało na tym, aby kursy kupna były możliwie jak najniższe w stosunku do kursu średniego NBP. 

Deutsche Bank zastosował tutaj ciekawe rozwiązanie, sprawiające wrażenie, że wypłata kredytu mogła też być zrealizowana w walucie CHF. Świadczy o tym zapis "Za zgodą Banku kredyt może zostać wypłacony również w CHF". Kluczowe słowa to oczywiście "za zgodą Banku". Klient nie miał więc niezbywalnego prawa do wypłaty kredytu w CHF. Miał jedynie taką teoretyczną możliwość - o ile bank łaskawie wyraziłby na to zgodę. A może by jej nie wyraził. Wszystko więc było tutaj w rękach banku. Stąd też zapis ten jest w praktyce pozbawiony znaczenia, natomiast z pewnością bank będzie go wykorzystywał w sądzie do argumentacji, że klauzula o wypłacie kredytu nie jest abuzywna, bo kredyt mógł być wypłacony w walucie CHF. Owszem - mógł - o ile bank wyraziłby na to zgodę.

A w jaki sposób bank teraz udowodni, że na pewno wyraziłby na to zgodę? :)

2. zapis o spłacie kredytu:

Powyższy zapis o spłacie rat wg kursu sprzedaży jest tożsamy z klauzulą 3179 z Rejestru UOKiK. I podobnie jak w przypadku wypłaty mamy tutaj także pozorną możliwość spłaty kredytu w CHF - oczywiście "za zgodą Banku".

3. wcześniejsza spłata kredytu:

I tu także występuje "za zgodą Banku". Trzeba o tym pamiętać, pisząc pozew - sądowi należy na wszelki wypadek "łopatologicznie" wyjaśnić, dlaczego "za zgodą Banku" jest tutaj bez znaczenia.

Jeśli w Twojej umowie występują powyższe zapisy, ZWŁASZCZA zapis o wypłacie kredytu wg kursu kupna, to należy dążyć do unieważnienia całej umowy w sądzie. W uproszczeniu, po usunięciu z umowy zapisu o sposobie wypłaty kredytu wg kursu kupna umowa jest niemożliwa do wykonania, bo nie wiadomo, w jaki sposób w złotówkach wypłacić  kwotę kredytu wyrażoną w walucie CHF.

Sugerowane do złożenia w banku reklamacje:

Ze względu na możliwość spłaty rat kredytu bezpośrednio w walucie CHF, treść reklamacji denominacji oraz reklamacji antyspreadowej musi zostać poddana stosownym modyfikacjom.

Uniwersalną instrukcję postępowania znajdziesz TUTAJ.

A wysokość ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty przy unieważnieniu Twojej umowy przez sąd możesz sobie oszacować kalkulatorem, o dostęp do którego możesz poprosić klikając TUTAJ.

UWAGA: Kalkulator udostępniam wyłącznie osobom, które o to poproszą poprzez google (aby wysłać prośbę o dostęp, musisz mieć konto na googlach). Po wysłaniu prośby na swoją skrzynkę mailową na googlach otrzymasz powiadomienie o udostępnieniu kalkulatora. Równocześnie proszę o wsparcie projektu kalkulatora za pomocą tej zrzutki: https://zrzutka.pl/ymt2xd/wplac

 

UWAGA - nie sugeruj się numeracją paragrafów. W Twojej umowie może ona się trochę różnić. Porównuj treść wskazanych zapisów. Numeracja paragrafów jest tutaj drugorzędna.

 

Script logo