Czy ustawa o petycjach nie obejmuje sądów?

 

[20 grudnia 2017]

Jeśli wejdziecie na stronę internetową Sądu Okręgowego w Warszawie, to zobaczycie, że miejsce na petycje kierowane do sądu co prawda jest, ale nie ma tam ani jednej petycji: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1451/petycje 

Zupełnie jakby Sąd Okręgowy w Warszawie żadnej petycji nigdy dotychczas nie otrzymał.

A przecież kiedyś miała miejsce akcja kierowania petycji do wszystkich sądów okręgowych w Polsce: http://www.odfrankujkredyt.info/?spoleczna-akcja-informowania-sedziow

a ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał petycje w sprawie przedziwnych orzeczeń sędziego Bajaka oraz sędzi Ligoń-Krawczyk.

I nic. Nie ma...

Zapytajmy więc Panią Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, czy w jej ocenie ustawa o petycjach nie obejmuje sądów.

Przy okazji zasygnalizujemy problem Ministrowi Sprawiedliwości oraz Krajowej Radzie Sądownictwa.

***

 

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
 
do wiadomości otrzymują:
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Rada Sądownictwa
 
Szanowna Pani Prezes,
 
Czy w ocenie Pani Prezes ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach nie jest wiążąca dla prezesów sądów? Jeśli nie jest, to wnoszę o wskazanie podstawy prawnej, z której wynika, że ustawy o petycjach nie stosuje się do prezesów sądów.
 
Jeśli natomiast w ocenie Pani Prezes ustawa o petycjach jest wiążąca także dla prezesów sądów, to wnoszę o wskazanie podstawy prawnej, która zwalnia podmiot otrzymujący petycję z ustawowego obowiązku jej opublikowania na stronie internetowej podmiotu.
 
Pytam o to, ponieważ na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1451/petycje  nie opublikowano dotychczas żadnej petycji. Czy więc do Sądu Okręgowego w Warszawie nigdy dotychczas nie wpłynęła żadna petycja, czy też Sąd Okręgowy w Warszawie uważa, że nie musi się stosować do obowiązującego prawa?
 
Z poważaniem,
.........................................
 
Script logo