Czy Prezes UOKiK rozumie, czym się zajmuje?

 

[16 marca 2017]

Wczoraj, w rozmowie przeprowadzonej na antenie radiowej "Jedynki", Prezes UOKiK Marek Niechciał wyraził był taki oto pogląd, jakoby problemu z kredytami frankowymi nie byłoby, gdyby frank kosztował 2zł.

Całą rozmowę z Panem Prezesem można sobie odsłuchać TUTAJ.

W związku z powyższym zachodzi poważna obawa, czy Pan Prezes aby na pewno rozumie, czym zajmuje się kierowany przez niego Urząd i jaka jest jego rola (a przynajmniej być powinna).

Dlatego też zapytamy o to Pana Prezesa, a proponowaną wszystkim chętnym treść takiego pytania zamieszczamy poniżej. 

Sugerowany temat maila: "Zapytanie o kompetencje Prezesa UOKiK"

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pan Marek Niechciał
UOKiK
Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
marek.niechcial@uokik.gov.pl
ddk@uokik.gov.pl

Do wiadomości:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów
Pani Beata Szydło
Warszawa

sprm@kprm.gov.pl

Szanowny Panie Prezesie.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia wyemitowanej w dniu 15 marca 2017 raczył Pan zauważyć, że problemu z kredytami pseudofrankowymi by nie było, gdyby frank kosztował 2 złote. 

W związku z tym pozwolę sobie Pana Prezesa uprzejmie zapytać, czy w rozumieniu Pana Prezesa klauzule figurujące w Rejestrze UOKiK pod numerami 3178, 3179, 5622 oraz 5743 nie byłyby abuzywne, gdyby frank szwajcarski kosztował 2 złote i czy wówczas UOKiK byłby zwolniony z obowiązku ochrony konsumentów przed stosowaniem przez banki w umowach kredytów pseudofrankowych postanowień sprzecznych z prawem oraz dla konsumentów niewiążących?

Czy abuzywność klauzul 3178, 3179, 5622 oraz 5743 zależy od kursu waluty CHF względem waluty PLN?

Czy Pan Prezes jest aby na pewno absolutnie przekonany o tym, że w pełni rozumie rolę i zadania Urzędu, którym przyszło Panu Prezesowi kierować z nadania prezesa jedynej w Polsce partii prawej i sprawiedliwej?

Z góry uprzejmie dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi na powyższe pytania, albowiem w obecnej sytuacji - jako konsument - pozostaję w stanie głębokiego niepokoju, czy Prezes UOKiK aby na pewno rozumie, że powinien chronić zbiorowe interesy konsumentów niezależnie od wartości waluty CHF względem waluty PLN.

Z poważaniem,

..........................

 

 
Script logo