Czego się boi Sąd Okręgowy w Warszawie?

 

[24 stycznia 2018]

W rocznicę stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 2017 w Sądzie Okręgowym w Warszawie sędzia Sądu Najwyższego Bączyk Mirosław przeprowadził szkolenie dla sędziów z tematyki klauzul abuzywnych. Szkolenie było tajne - osoby postronne nie miały na nie wstępu.

Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał więc wniosek o informację publiczną z prośbą o udostępnienie materiałów szkoleniowych, które sędzia Bączyk Mirosław prezentował sędziom na tym szkoleniu.

I oto odpowiedź Sądu:

A więc czego się boi (czy może raczej wstydzi?) Sąd Okręgowy w Warszawie, nie chcąc ujawnić, o czym sędzia Bączyk Mirosław nauczał sędziów sądów warszawskich?

 

 

 
Script logo