Karygodny błąd w tłumaczeniu dyrektywy unijnej 93/13/EWG

 

[22 maja 2016]

O skandalicznej pomyłce w tłumaczeniu na język polski unijnej dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich wyczerpująco napisano na stronie konieczchf.pl 

Na tak potężny błąd w tłumaczeniu musimy zdecydowanie reagować, zmuszając unijną administrację do działania, czyli do korekty błędnego tłumaczenia.

 

Poniżej krótka instrukcja, jak to zrobić:

 

Wchodzimy na stronę http://eur-lex.europa.eu/contact.html

w polu "User name" wpisujemy swoje imię i nazwisko 

w polu "Topics" wybieramy "errors in documents".

w polu "Subject" wpisujemy "DIRECTIVE 93/13/EEC"

w polu "Message" wklejamy poniższe:

 

Dear Sirs,

There is a fatal error in your translation to Polish language of 
COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31993L0013

Is:

"1. Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w czasie wykonania umowy, do wszelkich okoliczności związanych z wykonaniem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna."

Should be:

„1. Z zastrzeżeniem art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy winien być oceniany z uwzględnieniem charakteru towarów lub usług, których umowa dotyczy, na moment zawarcia umowy, a także z uwzględnieniem wszelkich okoliczności towarzyszących zawarciu umowy oraz innych warunków umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna”.

The one and only correct translation of "time of conclusion of the contract" for Polish language is: "moment zawarcia umowy".

Please correct this fatal error as soon as possible.

 

I klikamy na niebieski klawisz "send" umieszczony pod formularzem.

 

Przykładowy formularz po wypełnieniu powinien wyglądać tak:

 
A więc do dzieła! :)
 
 
 
 
 
Script logo