analiza umowy - przykładowy fragment

ING Bank Śląski udzielał kredytów klasycznych indeksowanych pod postacią "Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF".

Już sam tytuł umowy wprowadza w błąd, ponieważ bank indeksował kredyt nie "kursem CHF" tylko dwoma różnymi kursami tej waluty. Nazwa kredytu, aby nie wprowadzać kredytobiorcy w błąd, powinna więc brzmieć "Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny w złotych indeksowany kursem kupna oraz kursem sprzedaży CHF".

W typowej umowie kredytowej tego banku odnajdziemy następujące zapisy abuzywne:

1. zapis o wypłacie kredytu:

oraz

Wypłata kredytu wg kursu kupna ustalanego przez bank na zasadach...

Script logo