O przedawnieniu roszczeń

 

[27 marca 2017]

Typowe pytanie z forum "frankowego":

Wyjaśnijmy więc:

1. Przedawnieniu ulegają jedynie roszczenia o zapłatę.

2. Wady prawne umowy kredytowej NIE ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU!

 

Przykład:

 • Umowa kredytowa (kredyt indeksowany) zawarta w lipcu 2005.
 • Wypłata kredytu w sierpniu 2005.
 • Pierwsza składka bezprawnego UNWW w wysokości 2000zł pobrana w sierpniu 2005.
 • Druga składka bezprawnego UNWW w wysokości 1900zł pobrana w sierpniu 2008.
 • pierwsza rata kredytu zapłacona we wrześniu 2005.
 • raty kredytu płatne w złotych "po kursie sprzedaży" wynosiły (w uproszczeniu) 1000zł
 • rata kredytu "odfrankowionego" czyli kredytu złotówkowego powinny wynosić (w uproszczeniu) 550zł.

 

Co się przedawniło? (stan na 27 marca 2017)

 1. składka UNWW pobrana przez bank w sierpniu 2005 - minęło już ponad 10 lat i bank jej już nie odda, bo uległa przedawnieniu.
 2. nadpłata (1000zł-550zł=450zł do zwrotu na każdej racie) dla rat zapłaconych od września 2005 do marca 2007 uległy przedawnieniu i bank już tego nie odda.
 3. w maju 2017 przedawniona będzie kolejna nadpłata w wysokości 450zł - powstała na racie zapłaconej w kwietniu 2007. I tak co miesiąc przedawnia się każda kolejna nadpłata na racie zapłaconej ponad 10 lat temu.

 

Co się nie przedawniło? (stan na 27 marca 2017)

 1. składka UNWW zapłacona w sierpniu 2008 nadal jest do odzyskania - nie upłynęło jeszcze 10 lat od momentu gdy bank ją bezprawnie pobrał.
 2. nadpłata (1000zł-550zł=450zł do zwrotu na każdej racie) dla rat zapłaconych od kwietnia 2007 do dziś nadal jest do odzyskania.

 

Ot i cała Tajemnica Przedawnienia. 

Prawda, że proste? ;)

 
Script logo