Zero haraczu!

 

 

"Bezskuteczność klauzul niedozwolonych następuje z mocy prawa i ex tunc. Powoduje to brak związania konsumenta postanowieniem abuzywnym zawartym we wzorcu umownym lub konkretnej umowy z mocą wsteczną i do wywołania tego skutku nie musi zapaść orzeczenie sądu, a jedynie muszą zostać spełnione przesłanki art 385(1) k.c."

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego z dn. 6.09.2016 dla SO w Łodzi I wydz. cywilny, w sprawie o sygn. akt I Nc 168/16, str. 82 ostatni akapit. 

 

Oto zbiór uwag i porad dla każdego, kto planuje przyłączyć się do akcji "Zero haraczu!".

 

CO TO JEST „ZERO HARACZU!”?
Akcja polegająca na czasowym wstrzymaniu płatności rat niby-kredytów pseudofrankowych.

 

DLACZEGO „ZERO HARACZU!”?

  1. Bo banki zaoferowały nam umowy instrumentu finansowego zamiast kredytu hipotecznego, które są sprzeczne z prawem (art. 69 ust. 1 Ustawy prawo bankowe), ale podpisując umowy nikt z nas kredytobiorców o tym nie wiedział.

  2. Bo banki nadal oszukują klientów tj. pobierają zawyżone raty oraz stosują przeliczenia walutowe na podstawie zapisów umowy, które były i są sprzeczne z polskim prawem 9co szczegółowo opisano w Raporcie Rzecznika Finansowego).

  3. Bo Andrzej Duda, dr nauk prawnych i kandydat na Prezydenta RP, deklarował pomoc oszukanym klientom banków.
  4. Bo Andrzej Duda, Prezydent RP przedstawił projekt ustawy, który nie rozwiązuje problemu klientów oszukanych przez bank, a w dodatku zrobił to z niemal rocznym opóźnieniem w stosunku do składanych w kampanii obietnic.

Kolejne informacje uporządkowane zostały w następujących rozdziałach:

Script logo