Lucas [denominacja]

Lucas bank to kredyty denominowane, choć dość nietypowe.

Umowa mówi wyraźnie, że bank udziela kredytu w walucie CHF:

Kredyt jest wypłacany w złotówkach, na podstawie typowo sprzecznej z dobrymi obyczajami klauzuli odwołującej się do kursów kupna z tabeli banku:

Ta klauzula sprawia, że cała umowa winna być przez sąd uznana za nieważną - bo jeśli powyższy zapis ujęty w czerwonej ramce jest abuzywny (czyli niewiążący), to z umowy nie wynika, w jaki sposób wypłacić kredyt określony w walucie CHF.

Co ciekawe, Lucas od samego początku dał kredytobiorcy na mocy umowy możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu. Świadczy o tym zapis w Regulaminie:

Powyższe oznacza, że w tych umowach NIE MA typowej klauzuli abuzywnej o spłacie rat kredytu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku. Oczywiście sam zapis o przeliczaniu wpłat na rachunek techniczny wg kursu sprzedaży banku jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, ale w tym przypadku jest to bez znaczenia, ponieważ kredytobiorca od samego początku nie musi korzystać z tej opcji spłaty kredytu, ale może spłacać raty bezpośrednio w walucie kredytu.

Na szczęście jednak w umowie jest to, co dla nas najważniejsze - czyli abuzywny zapis o wypłacie kredytu w złotych wg kursu kupna z tabeli banku, który w sądzie właściwie powinien gwarantować uznanie tej umowy za nieważną - o ile bank taką umowę zawarł z konsumentem.

Warto również zwrócić uwagę na fragment umowy, który opisuje całkowity koszt kredytu:

Całkowity koszt kredytu to różnica między sumą wpłaconych rat a kwotą kredytu wypłaconą przez bank w dniu uruchomienia kredytu. Jak widać powyżej, bank liczy tutaj koszt kredytu na podstawie kursu sprzedaży z dnia sporządzenia umowy i powstaje pytanie, czy wyliczając CKK bank brał pod uwagę uruchomienie kredytu wg kursu kupna - także z dnia sporządzenia umowy. Jest też niezrozumiałe, dlaczego koszty kredytu bank liczy wg swojego kursu sprzedaży, skoro kredytobiorca ma od samego początku możliwość spłaty rat bezpośrednio w walucie kredytu.

 

Jako że umowa Lucas Banku jest trochę nietypowa, nie da się do niej bezpośrednio zastosować wzorów reklamacji dostępnych na stronie odfrankujkredyt.info

Konieczne będzie niestety poddanie ich niezbędnym modyfikacjom.

Script logo