Czego oczekujemy od akcji "Zero haraczu!"

 

SPODZIEWANY EFEKT AKCJI ZERO HARACZU

 1. Uświadamiasz Bank, że Ty nie godzisz się na dalsze oszukiwanie Ciebie
 2. Sygnalizujesz wolę walki o swoje pieniądze
 3. Proponujesz polubowne zakończenie sporu z bankiem:
  • Postępowanie reklamacyjne
  • Postępowanie u Rzecznika Finansowego
 4. ​Wszczynasz postępowania sądowe, znając linię obrony wroga
 5. Wygrywasz zwrot nadpłat i niższe "odfrankowione" raty:
  • ​Na podstawie ugody sądowej (po wygranej w 1, instancji)
  • Na podstawie wyroku w 2. instancji

 

<= Powrót do spisu rodziałów <= | => Przejdź do kolejnego rozdziału =>

Script logo