Jakie działania podjąć przed przystąpieniem do akcji "Zero haraczu!"

 

ZANIM WSTRZYMASZ KILKA RAT KREDYTU

 1. Odszukaj i przeczytaj swoją umowę, sprawdzając:
  • po ilu niezapłaconych ratach bank może wypowiedzieć ci umowę
  • czy weksel (o ile występuje) jest zabezpieczeniem kredytu:
   • docelowym
   • przejściowym - żądaj od banku zwrotu weksla!
  • datę zawarcia umowy (po 20 stycznia 2009 nastąpiło zniesienie "zasady walutowości" w kodeksie cywilnym - ważne przede wszystkim dla umów denominowanych)
  • typ umowy
   • umowa indeksowana: jeśli w umowie nie ma kwoty kredytu wyrażonej w walucie obcej (np. CHF), bank uruchomił kredyt w walucie PLN, w kwocie wyszczególnionej w umowie, nazywając ją “kredytem indeksowanym”, “waloryzowanym kursem waluty obcej” lub nawet “denominowanym”, to umowa jest “indeksowana” (“waloryzowana kursem waluty obcej”), niezależnie od tego, jak bank ją sobie nazwał.
   • umowa denominowana: jeśli w umowie nie ma kwoty kredytu wyrażonej w walucie PLN, a jest jedynie kwota udzielonego kredytu w walucie obcej (EUR, CHF itp.), przy czym umowa przewidywała domyślnie wypłatę kredytu w złotówkach i zgodnie z umową bank wypłacił złotówki uruchamiając kredyt, to umowa jest “denominowana w walucie obcej”, niezależnie od tego, jak ją sobie bank nazwał.
   • umowa dewizowa (kredyt walutowy): jeśli w umowie nie ma kwoty kredytu wyrażonej w walucie PLN, a jest jedynie kwota udzielonego kredytu w walucie obcej (EUR, CHF itp.), przy czym umowa przewidywała domyślnie wypłatę kredytu w walucie obcej i zgodnie z umową bank wypłacił kwotę kredytu w walucie obcej wymienioną w umowie na rachunek walutowy, to umowa jest najprawdopodobniej umową prawdziwego "kredytu walutowego" i być może nie zawiera żadnych wad prawnych pozwalających przystąpić do akcji "Zero haraczu!" - w celu uzyskania pewności w tej kwestii skontaktuj się z organizatorami akcji "Zero haraczu!".
   • inny wariant umowy, niż wyżej wymienione? => napisz: zeroharaczu"małpka"gmail.com

 2. Skompletuj wszystkie dokumenty, czyli umowę, regulamin (o ile był częścią umowy), aneksy, jeśli były zawierane z bankiem po podpisaniu umowy. Zeskanuj zebraną dokumentację - np. skanerem w Twoim smartfonie, lub zrób fotokopie wszystkich stron dokumentacji. Nie przesadzaj ze zbyt dużą rozdzielczością zdjęć, bo będziesz to wszystko później przesyłał mailem np. do:
  • Rzecznika Finansowego
  • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • wybranej kancelarii prawnej

 3. Sprawdź, czy do Twojej umowy bank wpisał “całkowity koszt kredytu” (CKK) wyrażony w walucie PLN. Jeśli umowa zawiera CKK, to należy sprawdzić, czy nie został on przez bank zaniżony, co oznaczałoby, że bank oszukał Cię co do rzeczywistych kosztów kredytu w dniu zawarcia umowy, a to daje podstawy do unieważnienia całej umowy.

 4. Najpóźniej w miesiącu, w którym zamierzasz wstrzymać pierwszą ratę złóż w banku reklamację:
  • umowa “indeksowana” - wzywającą bank do zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami, nadpłaty (wezwanie do zapłaty) oraz do zaprzestania stosowania przez bank postanowień umownych sprzecznych z prawem i abuzywnych.
  • umowa “denominowana” - wzywającą bank do rozliczenia świadczeń wzajemnych w związku z tym, że Twoja umowa kredytu jest nieważna.
  • jeśli umowa podaje CKK (w PLN), to w reklamacji zamieszczamy roszczenie przedstawienia przez bank sposobu wyliczenia CKK i wyjaśnienia, czy licząc CKK bank uwzględniał różnicę między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia sporządzenia umowy.
  • typ umowy inny niż powyższe => napisz: zeroharaczu"małpka"gmail.com

 

<= Powrót do spisu rodziałów <= | => Przejdź do kolejnego rozdziału =>

Script logo