Co ryzykujesz, a co zyskujesz opóźniając płatność kilku rat Twojego pseudokredytu

 

CO RYZYKUJESZ, GDY OPÓŹNISZ RATĘ O 3 TYGODNIE?

 1. Nic poważnego – żadnych konsekwencji, poza niżej wymienionymi:
 • Monity SMS-owe – zależnie od treści, możesz złożyć reklamacje
 • Monity listowne – zależnie do treści, możesz złożyć reklamację
 • Telefony windykacyjne – zależnie od rozmowy, możesz złożyć reklamację
 • Odsetki karne -> X zł, dla kredytu Y zł na Z lat. UWAGA: odsetki te są bezprawne, bo nie ma żadnej zaległości w spłacie kredytu.

 

 

CO ZYSKUJESZ, GDY OPÓŹNISZ RATĘ O JUŻ JEDYNIE 3 TYGODNIE?

 1. Wiedzę - Poznajesz procedurę banku, wiesz czego spodziewać się później

 2. Pretekst do ważnej reklamacji JAK BANK LICZYŁ RATY, z której możesz się dowiedzieć:
  • Jaki wzór stosuje bank do obliczenia raty całkowitej
  • Jak bank oblicza ratę odsetkową
  • Jak bank oblicza ratę kapitałową
  • Jak bank nalicza odsetki karne (za spóźnienie)
  • Czy bank dolicza coś więcej, czego nie widać na wyciągu bankowym, np. opłaty za monity
  • Jak bank ustalił wysokość oprocentowania dla danej raty?
  • Gdzie możesz sprawdzić, czy użył właściwych wartości stóp procentowych?

 

<= Powrót do spisu rodziałów <= | => Przejdź do kolejnego rozdziału =>

Script logo